Frivillig rapportering av calicivirus (vinterkräksjuka)

Lyssna

Calicivirus övervakas med hjälp av laboratorier mellan vecka 40 till vecka 20 varje år.

Rapportering via SmiNet

Från säsongen 2022-2023 kan positiva fall av calicivirus rapporteras via SmiNet. Det fungerar att rapportera manuellt i SmiNet men den mest effektiva lösningen är att automatisera rapporteringen som för anmälningspliktiga sjukdomar. Detta görs genom xml-kodning enligt uppsatt schema.

Gör så här:

  1. Kontakta SmiNet-supporten sminet@folkhalsomyndigheten.se
  2. samt meddela calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se när ni avser att börja rapportera via SmiNet.

Nämnardata

Rapportering av antal analyserade prover ber vi er fortsatt att rapportera via e-post till:

calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se.

Rapportering via Excelfiler

Om rapportering via SmiNet ännu inte är möjligt går det att rapportera fall av calicivirus via datafiler som mejlas till vår e-post. Antingen används en skräddarsydd fil som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller, eller så skickar laboratoriet en rapport från sitt laboratoriedatasystem.

calici.veckorapport@folkhalsomyndigheten.se

Återrapportering

Statistiken sammanställs varannan vecka under säsongen och återfinns i Folkhälsomyndighetens veckorapporter om Vinterkräksjuka.

Calicivirusrapporter (vinterkräksjuka)