Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion

Lyssna

Rotavirusinfektioner är mycket vanliga och kan orsaka diarré och kräkningar (magsjuka) hos både barn och vuxna. Sjukdomen kan ibland bli allvarlig, särskilt hos små barn. I Sverige ingår vaccination mot rotavirus i barnvaccinationsprogrammet sedan 2019.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bild på Rotavirus (barndiarré).

Vad orsakar rotavirusinfektion och hur sprids sjukdomen?

Rotavirus förekommer i hela världen och det finns olika undergrupper av rotavirus. Människan är troligen värd för de undergrupper som förekommer i Sverige (A och C). Liksom andra virus kan rotavirusen inte föröka sig utanför den levande organismen.

Viruset utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar. Smittspridningen sker huvudsakligen från person till person. Man är smittsam i samband med symptom men kan också vara smittsam under 1–3 veckor därefter, ibland lite längre.

Barn kan insjukna flera gånger eftersom varken vaccinet eller en genomgången infektion ger full immunitet mot infektionen.

Rotavirusinfektion – sjukdomsstatistik

Symtom och behandling

Vid en infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar, ibland med uttorkning som följd. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dagar. Återinsjuknanden ses ibland.

I låginkomstländer är rotavirusinfektioner den vanligaste orsaken till diarré hos barn, med stor dödlighet som följd.

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) brukar vara omkring 2 dagar, men kan variera från 1 till 3 dagar.

Det finns inte någon specifik behandling. Sjukdomen är självläkande. För att motverka uttorkning är det viktigt att tillföra tillräckligt med vätska. Vid allvarlig uttorkning kan vätskebehandling behöva ges i dropp.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Sjukdomens utbredning övervakas av Folkhälsomyndigheten genom smittskyddsanmälningar och sjukdomsspecifik övervakning. Sjukdomen ingår också i ett mikrobiellt övervakningsprogram.

Mikrobiellt övervakningsprogram för rotavirus

Sjukdomen diagnosticeras på landets mikrobiologiska laboratorier. Diagnos ställs genom molekylärbiologiska metoder eller genom påvisande av virusantigen i avföring.

Förebyggande åtgärder

Noggrann handhygien är viktigt för att förhindra vidare spridning.

Det finns vaccin godkända för barn, och sedan den 1 september 2019 ingår vaccinationen i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Anmälan och åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med rotavirus är en anmälningspliktig sjukdom sedan den 1 juli 2022. Anmälningsplikten är begränsad till laboratorier.

Mer om anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Publikation

  • Bra att veta om vaccination mot rotavirus

    Publicerad:

    Faktablad till föräldrar om vaccination mot rotavirusinfektion i det svenska vaccinationsprogrammet. Översättningar finns till andra språk.