ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är omikronvariantens (B.1.1.529) fyra undergrupper BA.1, BA.2, BA.4 och BA.5.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse

I tabell 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 1 2022. För Figur 1 redovisas även resultat från och med vecka 5 2021 till och med den senaste veckans data. I Figur 2 redovisas undergrupper till virusvarianten omikron från vecka 1 2022.

Tabell 1. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 1 år 2022 till vecka 29 år 2022. Uppdaterad 2022-08-05 (b).
VeckaAntal påvisade B.1.617.2 (delta)(b)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)Antal påvisade BA.1 (omikron)Antal påvisade BA.2 (omikron)Antal påvisade BA.4 (omikron)Antal påvisade BA.5 (omikron)Totalt antal
helgenom
sekvenserade
(c)
Andel helgenom-
sekvenserade av bekräftade fall (%)
2022-01 365 233 3 158 474 4 352 3
2022-02 173 320 3 468 905 4 998 3
2022-03 54 323 2 828 1 458 4 868 2
2022-04 21 132 2 447 2 060 4 869 2
2022-05 5 229 2 223 3 237 5 939 3
2022-06 1 258 1 328 3 113 4 858 8
2022-07 0 238 865 2 612 3 906 18
2022-08 0 169 564 2 910 3 754 21
2022-09 0 106 372 2 977 3 534 28
2022-10 0 136 216 2 901 3 325 33
2022-11 0 111 116 2 408 2 678 31
2022-12 0 132 45 2 062 2 247 32
2022-13 0 139 21 1 551 1 720 35
2022-14 0 115 16 1 261 1 413 35
2022-15 0 16 11 1 078 0 1 1 156 39
2022-16 0 1 4 917 0 0 951 40
2022-17 0 1 2 726 2 1 740 36
2022-18 0 0 4 678 5 3 699 40
2022-19 0 0 2 742 11 10 780 54
2022-20 0 1 1 658 21 24 726 53
2022-21 0 1 0 564 27 56 657 55
2022-22 0 4 0 518 30 118 675 55
2022-23 0 3 0 365 48 290 720 47
2022-24 0 0 0 365 104 643 1 139 58
2022-25 0 0 0 299 173 1 006 1 507 55
2022-26 0 0 0 216 203 1 569 1 994 55
2022-27 (a) 0 0 0 154 158 1 560 1 897 49
2022 -28 (a) 0 0 1 77 140 1 617 1 866 40
2022-29 (a) 0 0 3 24 71 982 1 094 21

(a) Ofullständigt rapporterade veckor.
(b) För respektive variant inkluderas även undergrupper. Exempelvis inkluderas i B.1.617.2 (delta) undergrupper som börjar med AY.
(c) Sedan 9 juni 2022 klassificeras deltavarianten inte längre som virusvariant av särskild betydelse av ECDC.
(d) Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Antal anmälda fall, samt andel av helgenomsekvenserade fall per virusvariant av särskild betydelse, vecka 5 år 2021 till vecka 29 år 2022. (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-08-04.

Förändringar i dominerande variant syns över tid. Undergrupper till omikron står för 100 procent av de typade fallen.

Figur 2. Antal anmälda fall, samt andel av helgenomsekvenserade fall per undergrupp av omikron som klassificerats som varianter av särskild betydelse, vecka 1 till vecka 29 år 2022. (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-08-04.

Alternativ text BA.5 står vecka 29 för 90 procent av de typade fallen.

Läs mer