ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Den 6 september 2021 nedgraderade ECDC alfavarianten (B.1.1.7) samt B.1.1.7 med mutationen E484K och kategoriseras inte längre som virusvarianter av särskild betydelse. Tillsvidare redovisas dock även fortsatt antalet fall per vecka här.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Mer om övervakning och tolkning av VOC

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering, uppdelat efter angivet smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) fram till och med onsdag innevarande vecka.

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive virusvariant av särskild betydelse totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt.
SmittlandAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**
Sverige 55 388 2 162 139 6 961
Utomlands 518 24 11 1 743
Uppgift saknas 15 706 495 56 2 115
Total 71 612 2 681 206 10 819

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25.

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas inte den senaste hela veckans data eftersom ett fåtal sekvenseringar hittills rapporterats. Dataunderlaget för tabell 2 och figur 1 är ofullständiga för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Tabell 3 visar totalantalet fall till och med onsdag innevarande vecka av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–35 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)**Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta) ***Totalt antal helgenomsekvenserade ****Andel helgenomsekvenserade av bekräftade fall (%)
5 1 058 85 5 3 599 18
6 2 304 173 5 4 937 23
7 3 087 207 9 5 902 25
8 4 397 209 9 6 972 26
9 4 717 157 6 6 704 24
10 6 160 248 6 8 017 28
11 5 627 272 9 7 424 22
12 6 725 333 15 8 498 22
13 3 690 263 6 8 5 281 14
14 3 974 138 3 6 5 181 13
15 3 729 92 7 11 4 848 12
16 3 493 113 4 17 4 364 12
17 3 515 67 0 10 4 511 13
18 4 021 76 5 9 4 468 13
19 3 220 61 13 25 3 492 13
20 3 378 65 9 36 3 670 20
21 1 940 39 13 57 2 213 28
22 1 746 15 31 247  2 291 25
23 1 503 8 14 574 2 346 53
24 1 113 7 10 556 1 794 63
25 763 6 10 473 1 369 69
26 463 2 5 735 1 281 69
27 204 0 3 795 1 040 69
28 77 0 3 1 143 1 241 66
29 26 0 1 1 592 1 623 61
30 30 0 0 1 662 1 698 49
31 15 1 0 1 956 1 977 43
32 4 0 0 775 797 14
33 0 0 0 61 67 1

* Ofullständigt rapporterade veckor.
** Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
*** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
****Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-34 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Diagrammet visar även antalet fall totalt. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för de senaste veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

* Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenom-sekvenserade***
Blekinge 688 2 0 184 156 1 030
Dalarna 1 549 190 2 158 300 2 199
Gotland 205 7 0 183 55 450
Gävleborg 2 288 28 4 198 1423 3 941
Halland 3 242 40 2 347 571 4 202
Jämtland/ Härjedalen 756 17 0 85 234 1 092
Jönköping 2 438 19 4 286 356 3 103
Kalmar 2 126 24 0 159 181 2 490
Kronoberg 1 150 20 0 383 215 1 768
Norrbotten 1 359 7 0 46 473 1 885
Skåne 8 047 96 5 1 688 9 413 19 249
Stockholm 17 566 605 78 3 349 3 187 24 785
Sörmland 2 346 42 69 8 206 2 671
Uppsala 1 246 64 1 87 191 1 589
Värmland 1 008 122 0 1 572 410 3 112
Västerbotten 3 514 3 0 339 787 4 643
Västernorrland 1 586 11 0 160 436 2 193
Västmanland 1 298 97 2 336 1 064 2 797
Västra Götaland 15 844 1 157 32 732 7 081 24 846
Örebro 2 265 100 5 269 737 3 376
Östergötland 1 091 30 2 250 361 1 734
Total 71 612 2 681 206 10 791 27 837 113 127

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
*** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, del 6

Studier av viruset SARS-CoV-2 arvsmassa (Helgenomsekvensering)

Läs mer