Aktuella riskländer för import av SARS-CoV-2

  • Storbritannien
  • Sydafrika

Nya varianter av SARS-CoV-2

De två nya varianterna kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Analyser av deras egenskaper pågår fortfarande. Med anledning av rapporterna från Storbritannien och Sydafrika har analyserna i Sverige utökats och intensifierats. Arbetet har skett i nära samarbete med regionernas smittskyddsenheter och kliniska mikrobiologiska laboratorier. Analyserna har särskilt riktats mot prover från personer som testats positivt efter att ha vistats i Storbritannien och/eller Sydafrika, både nyligen och bakåt i tiden. Detta för att kunna följa och upptäcka mutationer.

12 januari 2021

Brittiska virusvarianten, VOC202012/01 (lineage B.1.7.7)

Totalt har 25 fall upptäckts i Sverige. Fallen rapporteras från flera olika regioner och 8 fall saknar resekoppling.

Sydafrikanska virusvarianten, 501.V2 (lineage B.1.351)

Två fall har bekräftats i Sverige, fallen är kopplade till resande från Sydafrika.

7 januari 2021

Brittiska virusvarianten, VOC202012/01 (lineage B.1.7.7)

Totalt 17 fall upptäckts i Sverige. Fallen rapporteras från flera olika regioner och 5 fall saknar resekoppling.

Sydafrikanska virusvarianten, 501.V2 (lineage B.1.351)

Ett fall har bekräftats i Sverige, fallet är kopplat till resande från Sydafrika.

Läs mer

För information till smittskyddsenheter om resenärer från riskländer för nya varianter av SARS-CoV-2 se Vägledning för smittspårning av covid-19

Information till resenärer som ankommer från riskländer