2019

 • Alla behövs i arbetet med att förebygga självmord

  Publicerad

  I dag, på Världsdagen för psykisk hälsa, lyfter vi vikten av att gemensamt arbeta för att förebygga självmord inom alla sektorer i samhället.

 • Ny rapport om händelseanalyser inom hälso- och sjukvården

  Publicerad

  Gemensamma insatser krävs för att få en säkrare vård av självmordsbenägna patienter. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv. Rapporten granskar de självmord som sju...

 • Suicidpreventiva dagen: För att fler äldre ska vilja leva länge krävs insatser

  Publicerad

  Nästan varje dag dör en person över 64 år i suicid. Bland män över 84 år är suicidtalet dubbelt så högt som bland män i övriga befolkningen. På den suicidpreventiva dagen lyfter Folkhälsomyndigheten och organisationer inom suicidprevention möjlighete...

 • Suicidpreventiva dagen den 10 september

  Publicerad

  Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

 • Nu kan ideella organisationer söka medel för 2020

  Publicerad

  Ansökan är nu öppen för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid att söka bidrag till sin verksamhet för nästa år.

 • Förebygga suicid i fysisk miljö

  Publicerad

  Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett inspirationsmaterial om hur kommuner kan arbeta för att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. 

 • Välkomna till en informationsträff om verksamhetsbidrag

  Publicerad

  Välkomna till en informationsträff för er som är intresserade av att söka verksamhetsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2020. Syftet med träffen är att informera om den kommande utlysningen av verksamhetsbidrag samt gå igenom hur...

 • Fördjupad kunskap om insatser för att minska stigma

  Publicerad

  Stigma runt psykisk ohälsa och suicid behöver minskas. Vilka typer av insatser kan minska allmänhetens stigma och hur effektiva är de? Folkhälsomyndigheten har i två rapporter tagit fram fördjupad kunskap för att besvara dessa frågor.

 • Samlad rapport om psykisk hälsa och suicidprevention

  Publicerad

  Mycket har hänt under 2018 inom arbetet med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och minska suicid. Folkhälsomyndigheten publicerar nu en samlad rapport om utveckling på området, olika kunskapsstöd som myndigheten har publicerat och ins...

 • Lansering av Psyk-E bas suicid

  Publicerad

  Välkommen att fira lanseringen av utbildningsprogrammet Psyk-E bas suicid!

 • Två nya rapporter om utbildningsinsatser

  Publicerad

  Utbildningsinsatser är ett viktigt inslag i ett suicidpreventivt arbete. I två forskningsprojekt har Folkhälsomyndigheten tagit fram fördjupad kunskap om effekter och erfarenheter av utbildningsinsatser för att förebygga självmord.

 • Suicidförsök vanligare bland unga hbtq-personer

  Publicerad

  Unga personer som identifierar sig som homo-, bi-, transsexuella och queer (hbtq) gör fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Det är därför viktigt att inkludera hbtq-perspektivet i det förebyggande arbetet och i stödin...

 • Fördelning av verksamhetsbidrag klar

  Publicerad

  Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för verksamhetsåret 2019 till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention inklusive barn och unga i migration ska fördela...