Uppdaterad 13 maj 2019

Förebygga suicid i fysisk miljö

Sverige Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett inspirationsmaterial om hur kommuner kan arbeta för att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. 

Insatser i den fysiska miljön kan handla om att sätta upp olika barriärer längs med broar, höga höjder, vägar och järnvägsspår men också om att göra offentliga platser mer trygga och attraktiva för människor att vistas på. Skriften ger inspiration till hur kommuner kan utveckla ett sådant arbete.

En viktig del i att förebygga suicid handlar om att minska tillgänglighet till medel och metoder. I det ingår att skapa fysiska miljöer som främjar trygghet och försvårar för människor att ta sitt liv. Med denna skrift vill SKR inspirera kommuner till att i större utsträckning beakta möjligheten att förebygga suicid i den fysiska miljön. Detta kan göras genom att analysera risker för suicid i kommuners befintliga miljöer och i planeringen och byggandet av nya miljöer. Skriften belyser erfarenheter från flera svenska kommuners arbete med att förebygga suicid i fysisk miljö.

Läs mer 

Förebygga suicid i fysisk miljö (SKR)