Uppdaterad 28 april 2021

Fler larm, men ingen ökning av suicidtalen under pandemin

Det har funnits oro för att suicidtalen ska öka till följd av pandemin. Under 2020 tog SOS Alarm emot fler samtal som kodades som ”hot om suicid”. Antalet samtal var högst i juli 2020. Trots fler larm syns ingen motsvarande ökning av andelen som vårdats för suicidförsök eller som avlidit i suicid under 2020. Det är ett av flera resultat i Folkhälsomyndighetens rapport Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin? som publicerades 15 april. En av slutsatserna i rapporten är att grupper som hade det svårt redan före pandemin har drabbats hårdare än andra, både vad gäller hälsa och livsvillkor. Vi har sett att vid andra samhällskriser har suicidtalen ökat först efter ett par år. Detta innebär att det suicidförebyggande arbetet blir extra viktigt framöver.

Läs mer

Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?