Uppdaterad 22 april 2021

Inbjudan att lämna underlag till ny nationell strategi

Området psykisk hälsa och suicidprevention ska få en långsiktig nationell strategi med prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan. Nu välkomnas organisationer och föreningar att inkomma med underlag till den kommande strategin. 

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att lämna ett underlag för en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom arbete med psykisk hälsa och suicidprevention berör hela samhället, ingår ytterligare 23 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget.

Nu välkomnas organisationer och föreningar med kunskap om och erfarenhet som berör området psykisk hälsa och suicidprevention att lämna in underlag till den kommande strategin utifrån de verksamheter och målgrupper som är i fokus för respektive organisation. Syftet är att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den.

Uppdraget kommer att genomföras i olika steg. Vi ser gärna att olika aktörer, även framöver i olika former, bidrar i arbetet fram tills vi ska redovisa ett färdigt förslag på strategi i september 2023.

Här finns mer information om hur din organisation ska göra för att lämna in ett underlag. [länk borttagen 2021-10-18]

Uppdraget kommer från regeringen och samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Totalt samverkar 25 myndigheter i arbetet.

Följ arbetets utveckling på www.folkhalsomyndigheten.se/nationellstrategi