Uppdaterad 14 juni 2018

Statistik om suicid

Under 2017 dog 1189 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Under 2017 dog 1189 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 841 män och 348 kvinnor. Ytterligare 355 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas.

Statistik suicid män och kvinnor
Suicid bland män och kvinnor

Suicidtalet år 2017 var högst för män i åldersgruppen över 65 och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 år.

Antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper. År 2017.

 MänKvinnor
Ålder Antal Antal/100 000 Antal Antal/100 000
<15 år 3 0,3 4 0,5
15–24 år 85 14,0 38 6,8
25–44 år 240 17,7 100 7,8
45–64 år 256 20,4 119 9,7
65– år 257 27,9 87 8,1
Totalt 841 17,1 348 6,9

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera döds­fall används ett interna­tionellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diag­noskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyn­digheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Statistik om psykisk hälsa och ohälsa

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta statistik och information om den psykiska hälsan i Sverige.