Publicerad 14 juni 2018

Statistik om suicid

Under 2016 dog 1134 personer av suicid i Sverige. Här kan du läsa mer om den årliga statistiken, utvecklingen över tid, självmordsförsök, självmordstankar och metoder för suicid.

Under 2016 dog 1134 personer av suicid (säkra) i Sverige. Av dessa var 783 män och 351 kvinnor. Ytterligare 344 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men avsikten inte kunnat styrkas.

Inforgrafik som visar att 1134 dog av suicid 2016

Suicidtalet år 2016 var högst för män i åldersgruppen över 65 och för kvinnor i åldersgruppen 45–64 år.

Antal suicid och antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper. År 2016.

 MänKvinnor
Ålder Antal Antal/100 000 Antal Antal/100 000
<15 år 2 0,2 3 0,4
15–24 år 70 11,5 36 6,4
25–44 år 233 17,6 91 7,2
45–64 år 271 21,8 125 10,3
65– år 207 22,9 96 9,1
Totalt 783 16 351 7

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

Registrering av dödsfall vid suicid

För att klassificera döds­fall används ett interna­tionellt sjukdomsklassifikationssystem (ICD). När suicidavsikten är uppenbar används diag­noskoderna för avsiktlig självdestruktiv handling (X60– X84). När suicidavsikten är osäker används diagnoskoder för skadehändelse med oklar avsikt (Y10–Y34). Statistiken kan redovisa antingen enbart säkra suicid eller säkra och oklara suicid samman­slaget. Folkhälsomyn­digheten redovisar statistik för säkra suicid (X60–X84) om inget annat anges.

Statistik om psykisk hälsa och ohälsa

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du hitta statistik och information om den psykiska hälsan i Sverige.