Uppdaterad 8 februari 2019

Metoder för suicid

De flesta suicid i Sverige sker genom hängning eller förgiftning. Metoderna skiljer sig mellan kvinnor och män.

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Suicid genom hängning eller förgiftning förekommer både bland kvinnor och män. Den metod som används mest bland män är hängning, följt av förgiftning och skjutning. Bland kvinnor däremot är både förgiftning och hängning vanliga metoder medan skjutning knappt förekommer.

Andel kvinnor och män som avlidit till följd av suicid uppdelat på vilken metod som använts. År 2013-2017.

Metoder

Läs mer

Socialstyrelsen: Diagnoskoder (ICD-10) 

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention, Suicidprevention.se

Fler insatser kan förebygga självmord, Folkhälsomyndigheten

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten