Uppdaterad 16 mars 2020

Flest suicid sker på våren

Det sker något fler suicid på våren jämfört med resten av året, både för män och kvinnor. Här presenterar vi säsongsvariationer i suicid för perioden 2006–2018.

Även om antalet suicid är förhållandevis jämnt fördelat över året i Sverige inträffar det något fler suicid under månaderna mars och april jämfört med resten av året. Denna säsongsvariation omfattar både män och kvinnor och alla åldersgrupper. Sett till specifika dagar sker flest suicid på nyårsdagen, men även 1 mars, Valborgsmässoafton och 2 maj är dagar som har haft ett högre antal suicid under perioden 2006–2018.

Säsongsvariationer i suicid

Analyserna är baserade på data från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Alla som avlidit i säkert fastställda suicid (ICD-10: X60–X84) under åren 2006–2018 ingick. Dödsdatum saknades i 9 procent av dödsfallen. Dessa, liksom suicid som skett på skottdagen, ingår inte i analyserna.

Också i andra delar av världen sker fler suicid under våren eller tidig sommar jämfört med resten av året. Det finns flera olika faktorer som kan påverka. Några av dessa är ökad tillgång till metoder för suicid under vissa delar av året. Studier (se referens nedan) tyder även på att en ökad mängd solljus liksom allergener kan påverka olika fysiologiska processer och inverka negativt på den psykiska hälsan, liksom öka risken för suicid. När det gäller nyårsafton och valborgsmässoafton är det helger som är förknippade med ökad alkoholkonsumtion. Alkohol kan vara en viktig utlösande faktor till suicid eftersom alkohol bidrar till att minska hämningarna. 

Säsongsvariationerna i suicid bör inte överskattas, utan skillnaderna mellan olika dagar och månader framträder först när ett större antal år analyseras samtidigt. Andra faktorer har sannolikt större påverkan på suicid än årstid. Det gäller t.ex. välkända riskfaktorer så som depression eller tidigare suicidförsök.

Spridningsdiagram som visar säsongsvariationen för suicid i Sverige för perioden 2006–2018. Varje datapunkt representerar antalet suicid en viss dag och månad under året.

Spridningsdiagram som visar säsongsvariationen

 

Referenser

Informationen på den här sidan bygger på egna analyser och två litteraturöversikter:

Woo J-M, Okusaga O, Postolache TT. Seasonality of Suicidal Behavior. International Journal of Environmental Research and Public Health 2012; 9:531–47.

Galvão P V M, e Silva H R S, da Silva C M F P. Temporal distribution of suicide mortality: A systematic review. Journal of affective disorders 2018; 228, 132-142.