Covid-19

Lyssna

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av covid-19 noga genom till exempel epidemiologisk och mikrobiologisk övervakning och analys, modelleringar samt omvärldsbevakning och riskbedömningar. Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död och Folkhälsomyndigheten tar fram vaccinationsrekommendationer utifrån en behovsbedömning som vilar på vetenskaplig grund.

Utvalt innehåll

Om vaccination mot covid-19

Aktuella rekommendationer för vaccination mot covid-19.

Sjukdomsinformation

Sjukdomsinformation om covid-19.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer