Covid-19-pandemin (internationellt 2019–2023)

Lyssna

Sedan covid-19-pandemins start har myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer genomfört många olika insatser. För att skapa en överblick av har Folkhälsomyndigheten sammanställt åtgärder och händelser från december 2019, då de första fallen av covid-19 i Kina rapporteras av WHO, fram till maj 2022.

Mer om pandemin

  • När hände vad under pandemin?

    Tidslinjeverktyget som tidigare fanns på denna sida har upphört. Samtliga händelser som fanns i tidslinjen finns dock listade nedan.

  • Folkhälsan i Sverige under covid-19-pandemin

    Här presenteras kunskap om hur folkhälsan påverkas av covid-19-pandemin. På sidan finns bland annat en samlad bedömning av folkhälsan under pandemin 2020 utifrån analyser av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, men även av folkhälsoarbetet.

  • Undersökningar och studier om covid-19 i befolkningen

    Folkhälsomyndigheten genomför undersökningar och studier om förekomsten av covid-19 och det immunsvar som sjukdomen resulterar i. Därutöver görs analyser av SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen, och dess arvsmassa. På de här webbsidorna redovisar vi genomförda och kommande undersökningar.