Webbsök för influensa – Säsong 2022/2023

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på webbplatsen 1177.se.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Modellen är baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se och visar uppskattat antal personer med influensaliknande sjukdom per 100 000 listade personer. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård från säsongen 2017-2018 till 2022-2023.

Förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården är på en mycket låg nivå sedan vecka 15.

Kommentarer till statistiken

I diagrammet visas antalet personer med influensaliknande sjukdom som uppskattas ha sökt vård inom primärvården per 100 000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med grön linje. Tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen.

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Notera att de ökade nivåerna under perioden vecka 41 till 45 vissa höstar inte bedöms bero på ökad influensaaktivitet, utan på många sökningar relaterat till influensavaccination. Webbsöks modell kan påverkas av intensiv mediabevakning och annat som ändrar hur personer söker efter information på 1177.se. Webbsök bör därför tolkas med viss försiktighet och ses som ett komplement till Folkhälsomyndighetens traditionella övervakningsmetoder (laboratorierapportering och sentinelövervakning).