Statistik för HPV-vaccinationer

HPV-vaccin erbjuds flickor i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den aktuella vaccinationsstatistiken gällande HPV-vaccination är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Sedan 1 januari 2013 är det obligatoriskt att rapportera vaccinationer givna inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn till vaccinationsregistret.

Tidigare statistik gällande HPV-vaccinationer inom vaccinationsprogrammet före 2013 och vaccinationer till flickor och unga kvinnor födda före 1999 är baserad på uppgifter registrerade i Svevac.

Aktuell statistik

Statistiken omfattar vaccinationer som är givna t.o.m. 2019-06-30. Andelen vaccinerade definieras som andelen folkbokförda flickor som har registrerade doser av HPV-vaccin i det nationella vaccinationsregistret. Den verkliga vaccinationstäckningen förutsätts vara något högre eftersom det förekommer en viss underrapportering i vaccinationsregistret.

Vaccinationsstatistiken har sammanställts för flickor födda 2002–2007. Täckningsgraden för minst en vaccindos var 81 procent bland flickor födda 2004, 83 procent bland flickor födda 2002, 2003 respektive 2005 och 85 procent bland flickor födda 2006. Andelen vaccinerade med två doser var något lägre och uppgick till 76–78 procent bland flickor födda 2002–2005. Av flickor födda 2006 var 80 procent vaccinerade med två doser. De flesta av flickor födda 2007 går i årskurs 6 under läsåret 2019/2020 och alla har inte påbörjat vaccinationen än. I slutet av läsåret 2018/2019 var 64 procent av flickor födda 2007 vaccinerade med en dos.

Regionala skillnader i vaccinationstäckningen beror delvis på hur väl registreringen i vaccinationsregistret fungerar.

Län. Flickor födda 2002–2007 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen (%) av folkbokförda 2019-06-30.

Kommuner. Flickor födda 2002–2007 vaccinerade med HPV-vaccin. Andelen(%) av folkbokförda 2019-06-30.

Statistik på kommun- och länsnivå finns även i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio.

Tidigare statistik

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor 2017-12-31 (PDF, 860 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2016-12-31 (PDF, 690 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade flickor till och med 2015-12-31 (PDF, 485 kB)

Vaccinationsstatistik från Svevac

2007–2012 omfattades HPV-vaccin till flickor i ålder 13–17 år av högkostnadsskydd. Under 2012 startades HPV-vaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Från 2012 erbjöds även flickor födda 1993–1998 kostnadsfri HPV-vaccination inom catch-up vaccination och högkostnadsskydd utökades till åldrarna 18–26 år. I några landsting/regioner har kostnadsfri vaccination under en viss period erbjudits kvinnor upp till 26 års ålder.

När HPV-vaccinet introducerades 2006 startades registrering av uppgifter om HPV-vaccinationer i Svevac inom ramen för ett forskningsprojekt. Registreringen i Svevac var frivillig och byggde på att den vaccinerade flickan eller hennes föräldrar gav sitt samtycke till registreringen. Statistik på antalet försålda vaccindoser visade att uppskattningsvis 85–90 procent av alla genomförda HPV-vaccinationer rapporterades i detta frivilliga system. Uppföljning av HPV-vaccinationer i Svevac avslutades den 31 december 2017.

Statistiken baserad på uppgifter i Svevac gäller flickor och kvinnor födda 1986–2001.

Statistik för HPV-vaccinationer - andel vaccinerade per födelsekohort och år, 2007-2016 (PDF, 275 kB)

Statistik för HPV-vaccinationer i Svevac - andel vaccinerade per län till och med 2015-12-31 (PDF, 88 kB)

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan