I slutet av augusti 2021 kom en rekommendation om att ge en extra dos vaccin till personer med immunbrist. Det finns inget register över dessa varför täckningen i den gruppen inte går att följa på ett tillförlitligt sätt.

Den 28 september kom en rekommendation om att erbjuda en tredje dos till personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 80 år och äldre.

Den 27 oktober 2021 togs beslut att i ett nästa steg rekommendera en tredje dos av vaccin till personer 65–79 år.

Täckningen med en tredje dos kommer att följas regelbundet i dessa grupper och presenteras på nationell nivå i figur 1. I de allra flesta regioner har man börjat med personer med plats på SÄBO, och sedan fortsatt med övriga grupper, figur 2.

Figur 1. Vaccinationstäckning per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, nationellt 2021-12-01.

Stapeldiagram som visar täckningen med 1, 2 och 3 doser i de tre grupperna SÄBO, hemtjänst samt övriga som är 80 år och äldre.

Figur 2. Vaccinationstäckning med dos tre i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region 2021-12-01.

Stapeldiagram som visar täckningen med vaccindos 3 i grupperna SÄBO, hemtjänst och övriga personer 80 år och äldre, per region.