Tabell 1. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t.o.m. vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.
RegionÅlder 16-17Ålder 18-29Ålder 30-39Ålder 40-49Ålder 50-59Ålder 60-69Ålder 70-79Ålder 80-89Ålder 90 +
Blekinge 69 % 75 % 77 % 85 % 90 % 92 % 95 % 95 % 92 %
Dalarna 73 % 72 % 78 % 85 % 89 % 94 % 96 % 96 % 93 %
Gotland 83 % 80 % 84 % 89 % 91 % 95 % 96 % 97 % 95 %
Gävleborg 67 % 71 % 77 % 84 % 89 % 92 % 95 % 94 % 92 %
Halland 69 % 73 % 78 % 86 % 90 % 93 % 96 % 95 % 93 %
Jämtland/ Härjedalen 74 % 74 % 80 % 87 % 89 % 93 % 95 % 95 % 93 %
Jönköping 71 % 70 % 75 % 84 % 89 % 93 % 96 % 95 % 94 %
Kalmar 68 % 73 % 77 % 84 % 89 % 93 % 95 % 95 % 92 %
Kronoberg 61 % 70 % 72 % 81 % 87 % 92 % 94 % 94 % 90 %
Norrbotten 72 % 80 % 81 % 88 % 92 % 94 % 96 % 96 % 93 %
Skåne 59 % 68 % 71 % 79 % 86 % 90 % 93 % 93 % 89 %
Stockholm 61 % 69 % 73 % 80 % 86 % 89 % 93 % 93 % 91 %
Södermanland 63 % 69 % 76 % 85 % 90 % 93 % 95 % 96 % 92 %
Uppsala 83 % 82 % 81 % 89 % 93 % 94 % 96 % 96 % 93 %
Värmland 75 % 81 % 83 % 89 % 92 % 94 % 96 % 96 % 93 %
Västerbotten 80 % 83 % 84 % 90 % 93 % 95 % 97 % 96 % 94 %
Västernorrland 73 % 78 % 81 % 87 % 90 % 93 % 95 % 94 % 89 %
Västmanland 64 % 69 % 74 % 83 % 89 % 92 % 95 % 95 % 93 %
Västra Götaland 64 % 72 % 74 % 82 % 88 % 91 % 94 % 94 % 92 %
Örebro 71 % 76 % 77 % 85 % 89 % 92 % 95 % 95 % 93 %
Östergötland 69 % 78 % 79 % 87 % 91 % 94 % 96 % 95 % 93 %
Riket 66 % 72 % 75 % 83 % 88 % 92 % 94 % 94 % 92 %

Figur 1a. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t o m vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning per åldersgrupp och region för alla över 15 år, minst en dos. Förklaring i texten.

Figur 1b. Andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, t o m vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning per åldersgrupp och region för alla över 15 år, minst en dos. Förklaring i texten.

Tabell 2. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.
RegionÅlder 16-17Ålder 18-29Ålder 30-39Ålder 40-49Ålder 50-59Ålder 60-69Ålder 70-79Ålder 80-89Ålder 90 +
Blekinge 50 % 65 % 72 % 82 % 88 % 91 % 93 % 89 % 86 %
Dalarna 41 % 61 % 68 % 77 % 85 % 92 % 95 % 94 % 90 %
Gotland 66 % 66 % 75 % 83 % 88 % 93 % 94 % 95 % 92 %
Gävleborg 43 % 58 % 68 % 79 % 86 % 90 % 92 % 89 % 84 %
Halland 55 % 66 % 73 % 83 % 88 % 92 % 95 % 94 % 90 %
Jämtland/ Härjedalen 48 % 61 % 71 % 82 % 86 % 91 % 93 % 93 % 89 %
Jönköping 5 % 51 % 63 % 76 % 85 % 90 % 92 % 90 % 87 %
Kalmar 52 % 63 % 70 % 80 % 87 % 92 % 94 % 93 % 89 %
Kronoberg 36 % 59 % 64 % 76 % 84 % 90 % 93 % 92 % 86 %
Norrbotten 39 % 69 % 73 % 83 % 89 % 92 % 93 % 92 % 88 %
Skåne 30 % 57 % 63 % 74 % 82 % 88 % 91 % 90 % 86 %
Stockholm 22 % 53 % 63 % 75 % 83 % 85 % 90 % 90 % 86 %
Södermanland 47 % 58 % 68 % 79 % 86 % 91 % 94 % 93 % 88 %
Uppsala 72 % 71 % 74 % 85 % 91 % 92 % 93 % 89 % 87 %
Värmland 58 % 75 % 79 % 87 % 90 % 93 % 94 % 93 % 89 %
Västerbotten 29 % 63 % 72 % 84 % 90 % 94 % 95 % 94 % 90 %
Västernorrland 62 % 71 % 76 % 84 % 89 % 92 % 94 % 92 % 86 %
Västmanland 41 % 59 % 66 % 78 % 86 % 90 % 93 % 92 % 87 %
Västra Götaland 8 % 54 % 60 % 72 % 83 % 88 % 92 % 91 % 86 %
Örebro 55 % 67 % 71 % 81 % 86 % 91 % 94 % 91 % 89 %
Östergötland 53 % 69 % 73 % 82 % 88 % 92 % 94 % 92 % 88 %
Riket 32 % 59 % 66 % 77 % 85 % 89 % 92 % 91 % 87 %

Figur 2a. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning per åldersgrupp och region för alla över 15 år, fullvaccinerade. Förklaring i texten.

Figur 2b. Andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, t o m vecka 38, 2021. Uppdaterad 2021-09-30.

Stapeldiagram som visar vaccinationstäckning per åldersgrupp och region för alla över 15 år, fullvaccinerade. Förklaring i texten.

Tabell 3. Ökning av andel vaccinerade med minst en dos per åldersgrupp och region, jämfört med föregående vecka. Uppdaterad 2021-09-30.
RegionÅlder 16-17Ålder 18-29Ålder 30-39Ålder 40-49Ålder 50-59Ålder 60-69Ålder 70-79Ålder 80-89Ålder 90 +
Blekinge 0,1 % 1,0 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 0,2 % 0,5 %
Dalarna 0,8 % 1,8 % 0,3 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % 0,3 % 0,1 %
Gotland 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,3 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % 0,2 % 0,0 %
Gävleborg 0,5 % 1,1 % -0,2 % -0,3 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,1 %
Halland -0,5 % 1,1 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,2 % 0,1 % 0,5 %
Jämtland/ Härjedalen 3,3 % 1,5 % 0,4 % -0,2 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 0,2 % 0,4 %
Jönköping 0,3 % 1,2 % 0,2 % -0,4 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,3 %
Kalmar 0,6 % 1,5 % 0,3 % -0,2 % 0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 %
Kronoberg -0,4 % 1,1 % 0,0 % -0,4 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,4 % 0,0 %
Norrbotten 1,3 % 1,1 % -0,2 % -0,3 % 0,0 % -0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,3 %
Skåne -0,5 % 0,7 % -0,2 % -0,6 % -0,2 % -0,3 % -0,1 % 0,3 % 0,4 %
Stockholm -0,5 % 0,6 % 0,2 % -0,5 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % 0,2 % 0,3 %
Södermanland -0,4 % 0,6 % -0,1 % -0,3 % 0,0 % -0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,4 %
Uppsala 1,6 % 1,4 % 0,0 % -0,4 % -0,1 % 0,1 % -0,1 % 0,2 % 0,6 %
Värmland -0,7 % 0,7 % 0,2 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,4 %
Västerbotten 3,3 % 1,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % 0,2 % 0,5 %
Västernorrland -1,5 % 1,0 % -0,3 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,4 % 0,5 %
Västmanland -0,7 % 0,9 % 0,1 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,3 % 0,3 %
Västra Götaland 0,4 % 1,1 % 0,5 % -0,2 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % 0,2 % 0,5 %
Örebro -0,9 % 1,3 % 0,3 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,1 % 0,2 %
Östergötland 1,1 % 1,2 % 0,6 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,5 %
Riket 0,1 % 1,0 % 0,2 % -0,4 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % 0,2 % 0,4 %
Tabell 4. Ökning av andel färdigvaccinerade per åldersgrupp och region, jämfört med föregående vecka. Uppdaterad 2021-09-30.
RegionÅlder 16-17Ålder 18-29Ålder 30-39Ålder 40-49Ålder 50-59Ålder 60-69Ålder 70-79Ålder 80-89Ålder 90 +
Blekinge 7,4 % 2,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,6 %
Dalarna -0,6 % 0,7 % 0,0 % -0,2 % -0,4 % -0,3 % 0,0 % 0,4 % 0,1 %
Gotland 25,2 % 8,1 % 3,0 % 1,3 % 0,3 % 0,1 % -0,1 % 0,4 % -0,1 %
Gävleborg 5,9 % 1,0 % 0,2 % -0,2 % -0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 0,8 %
Halland 6,2 % 2,6 % 0,9 % 0,5 % 0,1 % -0,1 % -0,1 % 0,3 % 0,8 %
Jämtland/ Härjedalen 7,9 % 2,9 % 1,2 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % -0,1 % 0,4 % 0,7 %
Jönköping -5,7 % 0,3 % 0,3 % -0,6 % -0,2 % 0,1 % -0,3 % 0,4 % 0,5 %
Kalmar 4,7 % 0,3 % -0,3 % -0,5 % -0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,7 %
Kronoberg 8,7 % 3,0 % 2,5 % 0,6 % 0,7 % -0,4 % 0,1 % 0,5 % 0,0 %
Norrbotten 7,6 % 3,8 % 2,7 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,3 %
Skåne 7,2 % 1,1 % 0,4 % -0,3 % -0,1 % -0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,6 %
Stockholm 5,8 % 0,9 % 0,6 % -0,4 % 0,2 % 0,0 % -0,1 % 0,3 % 0,5 %
Södermanland 6,6 % 2,1 % 1,0 % 0,3 % 0,2 % -0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,6 %
Uppsala 30,1 % 4,6 % 1,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,4 % -0,8 % 0,9 %
Värmland 4,4 % 1,2 % 0,6 % 0,2 % -0,1 % -0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,3 %
Västerbotten 15,7 % 6,8 % 2,5 % 1,1 % 0,3 % -0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,7 %
Västernorrland 28,6 % 4,8 % 2,6 % 1,7 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % 0,6 % 0,8 %
Västmanland 6,1 % 1,3 % 0,7 % 0,0 % 0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,8 %
Västra Götaland -4,0 % 1,2 % 1,9 % 0,0 % 0,1 % -0,3 % -0,1 % 0,4 % 0,7 %
Örebro 1,9 % 1,2 % 0,2 % -0,3 % 0,0 % -0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,0 %
Östergötland 4,8 % 2,6 % 1,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %
Riket 5,6 % 1,8 % 1,0 % -0,1 % 0,1 % -0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,6 %