Vaccinationstäckning påfyllnadsdos given efter 2022-08-15

Lyssna

Här presenteras den aktuella vaccinationstäckningen med en påfyllnadsdos vaccin under hösten 2022 i särskilda grupper 65 år och äldre. Effekten av vaccination mot covid-19 avtar med tiden varför påfyllnadsdoser rekommenderas till de allra äldsta.

Från slutet av augusti 2022 rekommenderas ännu en påfyllnadsdos vaccin till personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 65 år och äldre.

Vaccinationstäckningen följs regelbundet i dessa grupper och presenteras på nationell nivå i figur 1 och på regional nivå i figur 2a och 2b.

Figur 1. Vaccinationstäckning per dos fyra, fem samt med påfyllnadsdos given efter 220815 (oavsett ordningsnummer) i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, nationellt t o m vecka 8, 2023. Uppdaterad 2023-03-06.

Diagrammet visar vaccinationstäckning med dos fyra, dos fem samt en sammanfattande täckning med dos given efter 220815 oavsett ordningsnummer på dosen, i alla grupper 65 år och äldre. För dos efter 220815 ligger täckningen mellan 72 och 84 procent.

Figur 2a. Vaccinationstäckning per dos fyra, fem samt med påfyllnadsdos given efter 220815 (oavsett ordningsnummer) i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region t o m vecka 8, 2023. Uppdaterad 2023-03-06.

Vaccinationstäckning med påfyllnadsdos efter 220815 i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region.

Figur 2b. Vaccinationstäckning per dos fyra, fem samt med påfyllnadsdos given efter 220815 (oavsett ordningsnummer) i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region t o m vecka 8, 2023. Uppdaterad 2023-03-06.

Vaccinationstäckning med påfyllnadsdos efter 220815 i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region.