Årsrapporter för anmälningspliktiga sjukdomar

Lyssna

Folkhälsomyndigheten sammanställer årliga rapporter om flertalet av de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Rapporteringen består dels av tabellsammanställningar med alla sjukdomar, dels av analyser för de enskilda sjukdomarna i text- och figurer. Här finns länkar till den senaste årsrapporteringen samt till rapporter tidigare år.

Läs årsrapporter