De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2019, se länk nedan.
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser, se länk nedan.

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Årssammanfattning 2019

Tabellsamling över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2019, epidemiologisk årsrapport

Årsrapporter

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z