De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2019 (kommer)
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Tabellsamling över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2019, epidemiologisk årsrapport

Årsrapporter

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z