Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2019

Lyssna

Här finns 2019 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2019
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser.

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2019

Årsrapporter per sjukdom

För sjukdomar som normalt ökar under vinter- och vårperioden (influensa, calici, RSV, invasiva GAS, rotavirusinfektion) publiceras säsongsrapporter senare under året. Nedanstående lista anger länkar till respektive sjukdom med flikar för både årsrapporter och löpande månadsstatistik.

A

B

C

D

E

G

H

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z