Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2020

Lyssna

Här finns 2020 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2020: Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2020
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser.

Publikation

Årsrapporter per sjukdom

För sjukdomar som normalt ökar under vinter- och vårperioden (influensa, calici, RSV, invasiva GAS, rotavirusinfektion) publiceras säsongsrapporter senare under året. Nedanstående lista anger länkar till respektive sjukdom med flikar för både årsrapporter och löpande månadsstatistik.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z