Anmälningspliktiga sjukdomar – Årsrapporter 2020

Lyssna

Här finns 2020 års rapporteringar om de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade.

De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2020.
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2020

  • Anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2020

    Publicerad:

    Tabellsamlingen över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar i Sverige 2020 innehåller statistik över antalet rapporterade fall och incidens, fördelade bland annat på län, mellan kön och åldersgrupper…

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Årsrapporter per sjukdom

För sjukdomar som normalt ökar under vinter- och vårperioden (influensa, calici, RSV, invasiva GAS, rotavirusinfektion) publiceras säsongsrapporter senare under året. Nedanstående lista anger länkar till respektive sjukdom med flikar för både årsrapporter och löpande månadsstatistik.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z