Följer upp utvecklingen på alkoholområdet

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador av alkohol. Vi följer utvecklingen av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i befolkningen samt det förebyggande arbetet på området.

Läs mer om alkohol

Under rubrikerna i navigeringen hittar du mer information om alkohol (skadeverkningar och förebyggande arbete).

Läs mer om våra uppdrag inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak under Stödja genomförandet av ANDT-strategin. Våra övergripande styrdokument hittar du på sidan Styrdokument och uppdrag.

Relaterade länkar

Stödja genomförandet av ANDT-strategin
En ny alkohollag
Alkoholhjälpen
Alkohollinjen
Fortes stöd till alkoholforskning
Systembolagets stöd till alkoholforskning
Folkhälsomyndighetens stöd till utvecklingsprojekt inom alkohol/ANDT