Alkohol

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen på alkoholområdet och verkar för ett kunskapsbaserat förebyggande arbete. Vi samlar bland annat in och sammanställer statistik om alkohol.

Följer upp utvecklingen på alkoholområdet

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador av alkohol. Vi följer utvecklingen av alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador i befolkningen samt det förebyggande arbetet på området.

Läs mer om alkohol

Under rubrikerna i navigeringen hittar du mer information om alkohol (skadeverkningar och förebyggande arbete).

Läs mer om våra uppdrag inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak under Stödja genomförandet av ANDT-strategin. Våra övergripande styrdokument hittar du på sidan Styrdokument och uppdrag.

Relaterade länkar

Stödja genomförandet av ANDT-strategin
En ny alkohollag
Alkoholhjälpen
Alkohollinjen
Fortes stöd till alkoholforskning
Systembolagets stöd till alkoholforskning
Folkhälsomyndighetens stöd till utvecklingsprojekt inom alkohol/ANDT

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan