Följer upp regeringens alkoholpolitik

Målet för Sveriges alkoholpolitik är att minska medicinska och sociala skador från alkohol. Folkhälsomyndigheten samordnar uppföljningen av regeringens alkoholpolitik. Vi följer utvecklingen av svenskars alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador samt de insatser som görs. Vi ger också förslag till framtida insatser inom området alkohol.

Rapporterar statistik om alkoholvanor till EU och WHO

Sedan 2011 samlar Världshälsoorganisationen WHO och EU-kommissionen gemensamt in statistik om alkohol (konsumtion, alkoholvanor och policyutveckling) i EU-länderna. Vi hjälper till att rapportera statistiken in till statistikdatabasen GISAH (Global Information System on Alcohol and Health).

Läs mer om alkohol

Under rubrikerna i navigeringen hittar du mer information om alkohol (konsumtion, skadeverkningar och förebyggande arbete). Du kan där också läsa mer om våra nätverk och samarbeten på alkoholområdet, och få en överblick över den svenska alkoholpolitiken under historien fram till idag.

Läs mer om våra uppdrag inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel under Särskilda uppdrag ANDTS. Våra övergripande styrdokument hittar du på sidan Styrdokument och uppdrag.

Relaterade länkar

Sveriges alkoholpolitik
En ny alkohollag
Nordisk alkoholforskning och -politik
Alkoholfrågor i EU
Alkoholfakta
Alkoholhjälpen
Alkohollinjen
Alkoholprofilen
Ansvarsfull alkoholservering
PopNAD: populärvetenskaplig webbplats om alkohol och droger
Fortes stöd till alkoholforskning
Systembolagets stöd till alkoholforskning
Folkhälsomyndighetens stöd till utvecklingsprojekt inom alkohol/ANDT