Dopning

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att tillsammans med andra aktörer arbeta för ett samhälle fritt från dopning

Med dopning menas den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan. Användning av dopningsmedel förekommer inom idrotten och, sedan 1980-talet, i samhället i övrigt (Håkansson, 2012).

Folkhälsomyndigheten arbete fokuserar på dopning utifrån ett samhällsperspektiv, det vill säga kopplat till Sveriges rikes lag och att bidra till att vi närmar oss ANDT-politikens övergripande mål om ett samhälle fritt från dopning. För detta arbetar vi i linje med regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.

På de här sidorna hittar du information om myndighetens uppdrag inom dopningsförebyggande arbete, hur vanligt förekommande användningen av dopningspreparat är, skadeverkningar som ofta förknippas med användning, exempel på åtgärder för att förebygga dopning samt lagar och policy inom området.

Relaterad information

Riksidrottsförbundet

World Anti-Doping Agency

ANDT-statistik

andtuppfoljning.se kan du söka fram data om utvecklingen inom ANDT och få stöd i ditt uppfölj­nings­­arbete.

Länsrapporten beskriver kommunernas och länsstyrel­sernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobaks­lagen, samt övrigt ANDT-förebyggande arbete.

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnads­vanor och livsvillkor.

Gå till toppen av sidan