Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma könsskillnader.

Arbetet med att förebygga spelproblem ska även samordnas med myndighetens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) och andra närliggande områden.

Vi driver en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete, spelprevention.se. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

Läs mer

Regleringsbrev 2019 (PDF, 208 kB)

Regleringsbrev 2018 (PDF, 147 kB)

Återrapportering av regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem (PDF, 3,1 MB)

Uppdrag att vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem samt fördela ytterligare medel till ideella organisationer