Spelproblem är en folkhälsofråga. Spelproblem drabbar nästan två procent av befolkningen enligt Swelogs befolkningsundersökning 2015. I siffror blir det ungefär 134 000 personer. Drygt 170 000 anhöriga lever med en person som har spelproblem och vi beräknar att cirka 82 000 barn bor i ett hushåll där det finns en person med spelproblem.

Den som har spelproblem har svårt att kontrollera hur mycket pengar och tid som spelandet tar. Man behöver inte ha allvarliga spelproblem för att drabbas negativt. Det kan räcka med en kort tids spelande för att få långtgående negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser både för den som spelar och personens omgivning.

På de här sidorna kan du läsa mer om spelproblem och om arbetet på Folkhälsomyndigheten. Där finns till exempel information om Swelogs – den stora befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa som Folkhälsomyndigheten drivit sedan 2008.

Vi driver även en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete, spelprevention.se. Här hittar du bland annat kunskap och verktyg som är till nytta för dig som arbetar med frågor som berör spel om pengar.