Spel om pengar och spelproblem

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att stödja ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete på nationell-, regional- och lokal nivå för att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande.

Vårt uppdrag för att förebygga spelproblem är att:

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma könsskillnader.

Arbetet med att förebygga spelproblem ska även samordnas med myndighetens insatser inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) och andra närliggande områden.

Vi driver en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete, spelprevention.se. Här hittar du kunskap som är till nytta för dig som arbetar med frågor som rör spel om pengar.

Läs mer

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten

Återrapportering av regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem 2019 (PDF, 4,9 MB)

Besök spelprevention.se som är en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete.

Kontakt

E-post om Spel
För frågor om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar

På Twitterkontot 
@spelprevention twittrar Folkhälsomyndigheten på vardagar om spel om pengar, spelproblem och förebyggande arbete på spelområdet. 

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar och till deras anhöriga. Hit kan du ringa anonymt, chatta eller mejla. Du kan även vända dig till Stödlinjen som yrkesverksam.

Logotyp för Stödlinjen

Gå till toppen av sidan