Vårt uppdrag är att:

Inom ramen för uppdraget ska vi särskilt fokusera på aktiviteter som förebygger att barn och unga börjar spela om pengar. Vi ska även uppmärksamma könsskillnader.

I vårt uppdrag ingår också att fördela förordningsstyrda organisationsbidrag till ideella verksamheter som arbetar med att förebygga spelproblem.

Vi driver även en webbplats om spelproblem och förebyggande arbete, spelprevention.se. Här hittar du bland annat kunskap och verktyg som är till nytta för dig som arbetar med frågor som berör spel om pengar.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning