I februari 2016 beslutade regeringen om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin avser perioden 2016–2020 och ersätter den första ANDT-strategin för perioden 2011–2015.

På dessa sidor hittar du bland annat information om Folkhälsomyndighetens uppdrag i det tobaksförebyggande arbetet, förekomst av tobaksbruk och hälsorisker kopplat till tobaksbruk.