Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

Utvalt innehåll

Lyckas med ANDTS-prevention

Teoretisk kunskap och praktiskt stöd och vägledning för dig som arbetar med hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete.

spelprevention.se – ett kunskapsstöd

För dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här finns kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Frågor och svar om risker med alkohol

Vi har uppdaterat vår information om risker med alkoholkonsumtion.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer