Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Att förebygga användning och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) är viktigt för en god och jämlik folkhälsa. Här kan du som arbetar med ANDTS hitta underlag för ditt arbete.

Utvalt innehåll

Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2024

Nu undersöker vi hur narkotika används i Europa. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel.

Ny sida om ANDTS och brottsförebyggande arbete

Här lyfts beröringspunkter och synergieffekter mellan ANDTS-förebyggande och brottsförebyggande arbete.

Akuellt om ANDTS

Vill du få information om vad som är på gång inom ANDTS-området till din e-postadress? Prenumerera på vårt informationsbrev Aktuellt om ANDTS!

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer