Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Lyssna

Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. Jämlikhetsperspektivet är centralt eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen.

Utvalt innehåll

spelprevention.se – ett kunskapsstöd

För dig som arbetar med att förebygga spelproblem. Här finns kunskap om spelproblem och vägledning kring hur problemen kan förebyggas.

Tillsyn och marknadskontroll 2023

Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsynsplan och ett program för marknads­kontroll.

Utbildningsinsats om alkohollagen

Tolkningsstöd om alkohollagens bestämmelser om servering av alkohol och alkoholdrycksliknande preparat till dig som arbetar inom alkoholområdet i kommunen.

Nyheter

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer