Regler för näringsidkare som säljer folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Den här informationen avser kontrollköp och riktar sig till dig som är näringsidkare eller personal vid ett försäljningsställe.

Enligt lag får folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljas eller lämnas ut till någon som är under 18 år. Du som säljer eller lämnar ut dessa varor är personligen ansvarig för att åldersgränsen hålls.

Regler om åldersgräns bestäms i alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter.

Kommunerna har möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp för att se till att ålderskontroll sker vid försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. De anlitar då någon som har fyllt 18 år men som ser yngre ut, för att prova om det går att köpa ut någon av dessa varor utan att visa legitimation. Syftet med detta är att kontrollera att du som säljer eller lämnar ut dessa varor förvissar dig om att mottagaren har fyllt 18 år.

Stöd för kommunerna vid kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Det här gäller vid försäljning och utlämnande av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare

  • Näringsidkaren ansvarar för att informera personal och kunder om att det finns en åldersgräns för försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigarretter och påfyllningsbehållare.
  • Näringsidkaren ska informera personalen om att det är den som säljer eller lämnar ut varorna som är personligt straffansvarig. Det innebär att du kan bli dömd till böter eller fängelse i upp till 6 månader för att du har låtit någon under 18 år köpa folköl, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.
  • Näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner som personalen ska arbeta efter. Näringsidkaren är ansvarig för att personalen följer rutinerna enligt egenkontrollprogrammet.
  • Säljaren eller den som lämnar ut varorna ska försäkra sig om att åldersgränsen hålls. Det enklaste sättet att försäkra sig om detta är att be om legitimation, vilket ska göras vid osäkerhet om mottagarens ålder. Om mottagaren inte visar legitimation, får varorna inte säljas eller lämnas ut.
  • Näringsidkaren ska ge personalen det stöd och den utbildning som de behöver för att de ska kunna följa bestämmelserna.
  • Näringsidkaren bör informera personalen om att försäljningsstället kan få besök av någon från kommunen som gör ett kontrollköp.
  • Yngre personal kan behöva extra stöd så att de förstår vikten av att butiken frågar efter legitimation. Yngre personal kan också behöva stöd ifall det uppstår otrevliga reaktioner från kunder som inte vill visa legitimation.

Informationsmaterial

Information om försäljning av folköl

Information om handel med tobaksvaror och tillståndsplikt

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Exempel på ett egenkontrollprogram av folkölsförsäljning

Kontrollköp av folköl, tobaksvaror, e-cigarretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel

Dekaler

Dekal för 18-årsgräns

Dekal att fästa vid kassan för att underlätta legitimationskontroll

Länkar till författningar

Alkohollag (2010:1622)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2015:1) om kontrollköp av folköl, tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ändrad och omtryck, HSLF-FS 2020:49

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:20) om egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare