Sedan januari 2021 ingår det i myndighetens grunduppdrag att sprida kunskap till allmänheten om psykisk hälsa och suicidprevention. Vi ska även föra dialog med allmänheten inom området. Tidigare har våra målgrupper framförallt innefattat profession inom till exempel kommuner, regioner och civilsamhället.

Målet är att kommunikationen direkt till allmänheten ska stärka vårt befintliga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande, förebygga psykisk ohälsa och suicid samt att bidra till minskat stigma kring dessa frågor. Vi kommer att fokusera på att sprida kunskap om allmänna faktorer i samhället och i människors vardag som påverkar den psykiska hälsan, dvs. ge information och stöd kring vad man kan göra för att främja sin egen och andras psykiska hälsa.

Vår roll kommer inte att vara att tillhandahålla sjukdomsspecifika kunskaper eller information om vård- och behandlingsinsatser.

Fokus psykisk hälsa

På den nya tillfälliga webbplatsen Fokus psykisk hälsa (fokuspsykiskhalsa.se) samlar vi information riktad till allmänheten om vad psykisk hälsa är, vad som påverkar den psykiska hälsan och vad man kan göra för att må bättre. Där finns även tips och råd om vad man kan göra om man mår dåligt, länkar till olika typer av stöd och tips på hur man kan stötta någon annan.

Mer på webbplatsen Fokus psykisk hälsa (fokuspsykiskhalsa.se)

Innehållet på webbplatsen är under utveckling. Hjälp oss gärna utveckla Fokus psykisk hälsa genom att lämna tips eller förslag på vad du vill se mer av där.

Lämna tips och förslag för att utveckla fokuspsykiskhalsa.se.

Ett långsiktigt arbete

Verksamheten startade i januari 2021 men kommer att utvecklas under hela det första året.

Under hösten 2020 genomfördes en omfattande målgruppsanalys som kommer att ligga till grund för prioritering av kommunikationsinsatserna. Vi kommer under 2021 även att göra fördjupade analyser av kunskapsbehovet och testa olika typer av material i referensgrupper med representanter från olika grupper inom allmänheten. Kommunikationsinsatserna kommer att utvärderas över tid.