Kommunikation med allmänheten om psykisk hälsa

Lyssna

Folkhälsomyndigheten arbetar för att öka allmänhetens kunskap om vad psykisk hälsa är, vad som påverkar den och vad man kan göra för att må bättre.

tre ungdomar sitter i ett rum, genom fönstret ser man naturenSedan 2021 har Folkhälsomyndigheten i uppgift att förmedla kunskap till och föra dialog med allmänheten om psykisk hälsa och suicidprevention. Tidigare var våra målgrupper framför allt professionen inom till exempel kommuner, regioner och civilsamhället.

I vår kommunikation fokuserar vi på att ge information och stöd kring vad man kan göra för att främja sin egen och andras psykiska hälsa och förebygga ohälsa. Däremot är vår roll inte att tillhandahålla sjukdomsspecifika kunskaper eller information om vård- och behandlingsinsatser.

Det här är en del av vårt befintliga arbete med att främja psykisk hälsa och välbefinnande, att förebygga psykisk ohälsa och suicid, samt att bidra till minskat stigma kring dessa frågor.

Webbplatsen dinpsykiskahälsa.se

På webbplatsen dinpsykiskahälsa.se, samlar vi information om vad psykisk hälsa är, vad som påverkar den psykiska hälsan och vad man kan göra för att må bättre. Där finns även tips och råd om vad man kan göra om man mår dåligt, hur man kan stötta någon annan och länkar till olika typer av stöd.

Så kan du ta hand om din psykiska hälsa (dinpsykiskahalsa.se)

Läs mer