Vi undersöker digital medieanvändning och hälsa bland barn och unga

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Statens medieråd hämta in, sammanställa, och sprida kunskap om hälsoeffekter förknippade med digital medieanvändning bland barn och unga.

Syftet med uppdraget är att öka kunskapen och fördjupa förståelsen för hur digital medieanvändning på olika sätt kan påverka den psykiska och fysiska hälsan hos barn och unga. Detta ska i sin tur bidra till att barn och unga stöttas till ett hälsosamt och balanserat användande av digitala medier. Det här kan till exempel ske genom vägledning och rekommendationer till föräldrar/vårdnadshavare, barn och unga samt andra viktiga aktörer i barns och ungas närhet.

Läs mer

Uppdraget om medieanvändning bland barn och unga.