Hjälp oss med er kunskap om barns och ungas digitala medieanvändning

Lyssna

Arbetar din organisation med frågor som berör barn och unga eller digital medieanvändning? Nu finns det möjlighet att inkomma med inspel på hur digital medieanvändning påverkar barns och ungas vardag och hälsa.

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten har i uppdrag att sammanställa kunskap om hälsoeffekter förknippade med digital medieanvändning bland barn och unga. Utifrån kunskapssammanställningen ska Folkhälsomyndigheten därefter ta fram och sprida vägledning och rekommendationer för barn och ungas användning av digitala medier. Under uppdragstiden ska myndigheterna föra dialog med barn och unga samt övriga aktörer som är relevanta för uppdragets genomförande, så som organisationer i det civila samhället, myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och regioner samt professionsföreningar.

Nu öppnas möjligheten för civilsamhällesorganisationer att anmäla sitt intresse för att delta i en dialog kring frågorna. Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten kommer att samla de organisationer som anmäler sig under två digitala tillfällen tidigt i april 2024.

Syftet med samtalen

Syftet med samtalen är att samla in kunskap och erfarenhet från civilsamhällesorganisationer om hur digital medieanvändning kan påverka barns och ungas vardag och hälsa. Vi är också intresserade av att veta mer om vad civilsamhällesorganisationer redan gör för att stötta barn och unga till ett hälsosamt användande av digitala medier, samt hur dessa insatser utvärderats. En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att kunskapssammanställningen och rekommendationerna ska vara både ändamålsenliga och förankrade bland berörda aktörer.

Anmäl ditt intresse

Välkommen att anmäla din organisation genom att fylla i formuläret som finns på denna sida. Efter att vi har stängt anmälan kommer vi att skicka ut praktisk information till den kontaktperson som angivits. Då presenteras datumförslag och det finns möjligheten att meddela vilket tillfälle din organisation kan delta. Som högst kan två representanter från varje organisation delta.

Vid stort intresse kan Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten behöva välja ut vilka organisationer som deltar i samtalen. I sådana fall görs ett urval baserat på vilka föreningars verksamhetsområde som anses har störst relevans för frågan.

Vi önskar din anmälan senast den 15 mars 2024.

Vid frågor kontakta: Åsa Sundin, asa.sundin@folkhalsomyndigheten.se

Intresseanmälan till dialog

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.