Hbtqi

Lyssna

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Personer med intersexvariationer ingår i vårt uppdrag sedan januari 2021, genom regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Seminariedag under Stockholm Pride om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

De hbtqi-strategiska myndigheterna i Sverige samlas på Pride House för att tillsammans sprida kunskap om hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter i ett livesändning av seminarierna.

  • 31 juli 2024, klockan 11:00 - 17:00.
  • Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm samt digitalt

Hbtqi som en del av folkhälsan

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Även om hälsan i befolkningen för de allra flesta generellt är god och utvecklas positivt så finns det skillnader inom och mellan grupper och för olika folkhälsoområden. Bland hbtqi-personer rapporteras en sämre hälsa jämfört med heterosexuella personer och cispersoner. Vi har i uppdrag att följa hälsoutvecklingen och utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer bland hbtqi-personer över tid samt att främja hbtqi-personers lika förutsättningar att uppnå en god hälsa genom kunskapsspridning om effektiva metoder och insatser.

Begreppet hbtqi

Hbtqi-personer är ett samlingsbegrepp som innefattar homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation. Personer med intersexvariationer ingår i vårt uppdrag sedan januari 2021, genom regeringens handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det innebär att vi använder hbtqi som samlingsbegrepp samt beaktar personer med intersexvariationer där det är möjligt. Ibland sammanfaller behoven och åtgärderna kan samordnas för hela hbtqi-gruppen. Ibland är det fråga om särskilda behov bara för en grupp inom gruppen, eller ett gemensamt behov för ett par av grupperna.

Läs mer

Publikation