Material och stöd om sexuell hälsa och hivprevention

Lyssna

Här hittar du informationsmaterial, metodstöd och utbildningsmaterial inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), hbtqi samt hiv och sexuellt överförbara infektioner (STI).

Att lyckas med hivprevention

Arbetsboken Att lyckas med hivprevention belyser viktiga kvalitetsområden inom det förebyggande arbetet som kan hjälpa er att förbättra ert projekt inom hiv och STI-prevention.

Att lyckas med hivprevention

Hiv idag – kunskap för hälso- och sjukvården

Vi har också tagit fram en särskild webbplats för personal inom hälso- och sjukvården. Där finns fakta och tips samlade.

Hiv idag – kunskap för hälso- och sjukvården

Motiverande samtal om sexuell hälsa

Här finns ett metodstöd i arbetet för säkrare sex. Metodstödet består av en vägledande samtalsguide, spelfilmer samt utskrifter och kodade samtal från filmerna. Denna webbplats vänder sig till dig som arbetar på en ungdomsmottagning, hiv/STI-mottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar, infektionskliniker och vårdcentraler.

Motiverande samtal om sexuell hälsa

Världsaidsdagen (WAD)

Den 1 december varje år uppmärksammas internationella Världsaidsdagen (WAD) som instiftades 1988 för att skapa medvetenhet om hiv och aids och för att minnas de personer som avlidit i aidsrelaterade sjukdomar.

Ett diskussionsunderlag för skolan om ungas hälsa och sexualitet

Ett diskussionsunderlag för skolan om unga hälsa och sexualitet

  • World Aids Day (Affisch)

    Publicerad:

    En affisch som speglar kunskapsläget inom hivprevention, dvs. att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även när kondom inte används.