• Är polio fortfarande ett problem i Sverige?

  Ingen har insjuknat i polio i Sverige sedan 1977. Polioepidemier upphörde redan 1962 när cirka 80 procent av Sveriges befolkning hade skydd mot sjukdomen genom vaccination. Polio är alltså inte längre något problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera så länge polio finns kvar någonstans i världen och därefter ytterligare flera år, tills världen har förklarats poliofri.

 • Hur är det med polio i andra delar av världen?

  Europa förklarades poliofritt år 2002 och hela Syd- och Nordamerika redan 1994. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande i ett fåtal länder. Det är bara två länder där polio fortfarande är endemisk (spridningen inom landet har aldrig upphört), Afghanistan och Pakistan. Flera länder - exempelvis länder på Afrikas horn och några länder i centrala Afrika och Mellanöstern - är dock fortfarande sårbara på grund av låg vaccinationstäckning, bristfällig hälso- och sjukvård eller väpnade konflikter.

 • Varför kan vi inte sluta vaccinera mot polio i Sverige, om sjukdomen inte finns i Europa?

  Om vi slutade att vaccinera mot polio i Sverige skulle det efter några år finnas flera hundra tusen barn utan skydd mot sjukdomen och då kan en polioepidemi bryta ut bland de oskyddade barnen. Antalet insjuknade har under de senaste åren visserligen minskat drastiskt i världen i samband med WHO:s vaccinationskampanj för att utrota polio, men det är fortfarande möjligt att en person med polio kan ta med sig smittan till Sverige.

 • Hur sprider sig polio?

  Poliovirus sprids framför allt via förorenat vatten men kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. En polioinfekterad person sprider viruset vidare via avföringen.

 • När kan polio vara helt utrotad?

  Målet är att världen ska vara poliofri år 2023. Sedan 1988 då The Global Polio Eradication Initiative (GPEI), som leds av bland andra WHO och UNICEF, lanserades har poliofall i världen minskat med över 99,9 procent.

  Det finns tre typer av poliovirus: typ 1, 2 och 3. Poliovirus typ 2 upphörde att cirkulera 1999, och år 2015 deklarerade WHO att denna virustyp har utrotats i hela världen. Poliovirus typ 3 har inte påvisats sedan 2012.

  Under 2017 rapporterades totalt 22 fall av polio från två länder: Afghanistan och Pakistan.

 • Vad är det för skillnad mellan levande försvagat och inaktiverat poliovaccin?

  Inaktiverat poliovaccin (IPV) består av avdödade viruspartiklar (polio typ 1, 2 och 3), och ges som injektion. I Sverige har man alltid använt IPV. Levande försvagat vaccin (oralt poliovaccin, OPV) utgörs av försvagade poliovirusstammar och ges som droppar i munnen. Det orala vaccinet har använts i stora delar av världen eftersom det är billigare och praktiskt då det inte kräver injektionsmaterial och utbildad hälsovårdspersonal. De flesta länder har numera infört minst en dos av IPV i sina vaccinationsprogram.