Skydda antibiotikan

Folkhälsomyndigheten och 25 andra myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan. Vi vet att det behövs stora ansträngningar inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Men vi vet också att varje liten insats kan påverka i rätt riktning. Vi vill sprida kunskapen som finns om hur vi gör kloka val i vår vardag. Det gör vi bland annat på webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där hittar du även bilder och filmer.

skyddaantibiotikan.se

Hindra smittspridning – fortsätt att tvätta händerna

Rena händer är en av flera avgörande faktorer för att förhindra smittspridning. För att påminna om att fortsätta tvätta händerna har Folkhälsomyndigheten tagit fram en animation och en poster som kan sättas upp där man tvättar händerna. Materialet riktar sig till allmänheten.

Affischen är i två varianter, en med ett sidhuvud med text om WHOs internationella handhygiendag den 5 maj, och en utan. Versionen med sidhuvud är framtagen för att uppmärksamma den internationella handhygiendagen som stödjer personal inom vård och omsorg i arbetet med att förbättra handhygien.

Fortsätt tvätta händerna

Affischer

Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med kliniska experter tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Syftet är att informationen ska vara ett stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller sjuksköterskan. Patientinformationen kan laddas ner på svenska, arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformation om antibiotikaanvändning

Film: Antibiotika? Bara när det behövs!

Filmen har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Se filmen Antibiotika? Bara när det behövs! (Youtube öppnas i nytt fönster)

Ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens

Infografikerna nedan visar uppskattat antal fall med anmälningspliktig antibiotikaresistens, kostnad per år och sammanlagd kostnad 2030 och 2050.

Så många kan drabbas av antibiotikaresistens (film)

Bild 1. Så många kan drabbas resistenta bakterier i Sverige.

Graf som visar att antalet personer som kan drabbas av resistenta bakterier kan öka till 70954 år 2050

Kostnad för antibiotikaresistens per år (film)

Bild 2. Kostnad per år i Sverige.

Graf som visar att kostnaden för antibiotikaresistens kan stiga till 778 miljoner år 20150

Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens (film)

Bild 3. Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige.

Grafik som visar att sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige kan stiga till 15849 miljoner år 2050