Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nedladdningsbar patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor för dig att ladda ner.

Skolmaterial

Serietidning: Att bli kvitt virus och snuva – När Lisa blev av med förkylningen (PDF, 3,1 MB)

OH-bilder: Att bli kvitt virus och snuva – När Lisa blev av med förkylningen (PDF, 5,7 MB)

Filmer

Röster om resistens

För att uppmärksamma problemen med antibiotikaresistens, har regissören Staffan Hildebrand på uppdrag av Smittskyddsinstitutet och Strama, skapat en informationsfilm.

Se filmen Röster om resistens

Antibiotika? Bara när det behövs!

Filmen har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Se filmen Antibiotika? Bara när det behövs!