Informationsmaterial om antibiotika och resistens

Lyssna

Filmer, grafiker, bilder och länkar om antibiotika och antibiotikaresistens. Du får gärna ladda ner dem, använda och sprida dem.

Skydda antibiotikan

Folkhälsomyndigheten och 25 andra myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan. Vi vet att det behövs stora ansträngningar inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Men vi vet också att varje liten insats kan påverka i rätt riktning. Vi vill sprida kunskapen som finns om hur vi gör kloka val i vår vardag. Det gör vi bland annat på webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där hittar du även bilder och filmer.

skyddaantibiotikan.se

Hindra smittspridning

Rena händer är en av flera avgörande faktorer för att förhindra smittspridning. För att påminna om hur man tvättar händerna har Folkhälsomyndigheten tagit fram en poster som kan sättas upp där man tvättar händerna.

Så tvättar du händerna (Affisch)

Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med kliniska experter tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Syftet är att informationen ska vara ett stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller sjuksköterskan. Patientinformationen kan laddas ner på svenska, arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Patientinformation – råd och fakta om antibiotikaanvändning

Ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens

Infografikerna nedan visar uppskattat antal fall med anmälningspliktig antibiotikaresistens, kostnad per år och sammanlagd kostnad 2030 och 2050.

Så många kan drabbas av antibiotikaresistens (film)

Bild 1. Så många kan drabbas resistenta bakterier i Sverige.

Graf som visar att antalet personer som kan drabbas av resistenta bakterier kan öka till 70 954 år 2050

Kostnad för antibiotikaresistens per år (film)

Bild 2. Så här mycket kan antibiotikaresistens kosta i Sverige.

Graf som visar att kostnaden för antibiotikaresistens kan stiga till 778 miljoner år 2050.

Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens (film)

Bild 3. Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige.

Grafik som visar att sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige kan stiga till 15849 miljoner år 2050