Skydda antibiotikan

Folkhälsomyndigheten och 24 andra myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan. Vi vet att det behövs stora ansträngningar inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Men vi vet också att varje liten insats kan påverka i rätt riktning. Vi vill sprida kunskapen som finns om hur vi gör kloka val i vår vardag. Det gör vi bland annat på webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Där hittar du även bilder och filmer.

Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med kliniska experter tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor. Syftet är att informationen ska vara ett stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller sjuksköterskan. Patientinformationen kan laddas ner på svenska, arabiska, engelska, finska, somaliska, sorani och spanska.

Film: Antibiotika? Bara när det behövs!

Filmen har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Se filmen Antibiotika? Bara när det behövs! (Youtube öppnas i nytt fönster)

Ekonomiska konsekvenser av antibiotikaresistens

Infografikerna nedan visar uppskattat antal fall med anmälningspliktig antibiotikaresistens, kostnad per år och sammanlagd kostnad 2030 och 2050.

Så många kan drabbas av antibiotikaresistens (film)

Bild 1. Så många kan drabbas resistenta bakterier i Sverige

Graf som visar att antalet personer som kan drabbas av resistenta bakterier kan öka till 70954 år 2050

Kostnad för antibiotikaresistens per år (film)

Bild 2. Kostnad per år i Sverige

Graf som visar att kostnaden för antibiotikaresistens kan stiga till 778 miljoner år 20150

Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens (film)

Bild 3. Sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige.

Grafik som visar att sammanlagd kostnad för antibiotikaresistens i Sverige kan stiga till 15849 miljoner år 2050