Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor som du kan ladda ner.

Filmer

Röster om resistens

För att uppmärksamma problemen med antibiotikaresistens, har regissören Staffan Hildebrand på uppdrag av Smittskyddsinstitutet och Strama, skapat en informationsfilm.

Se filmen Röster om resistens

Antibiotika? Bara när det behövs!

Filmen har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Se filmen Antibiotika? Bara när det behövs! (Youtube öppnas i nytt fönster)

Skydda Antibiotikan

Folkhälsomyndigheten och 22 andra myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan. Vi vet att det behövs stora ansträngningar inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Men vi vet också att varje liten insats kan påverka i rätt riktning. Vi vill sprida kunskapen som finns om hur vi gör kloka val i vår vardag. Det gör vi bland annat på webbplatsen skyddaantibiotikan.se.

Till skyddaantibiotikan.se