Karantänshamnar och karantänsflygplatser

Lyssna

Det finns åtta karantänshamnar och fem karantänsflygplatser i Sverige som har grundläggande kapacitet för att kunna upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa.

Kommuner och regioner ansvarar för att de utsedda hamnarna och flygplatserna har tillgång till den personal och den utrustning som behövs för att hantera internationella hot mot människors hälsa.

Dessa ska enligt IHR bland annat ha kapacitet att:

 • kunna ställa diagnoser och ge snabb bedömning av och vård till sjuka resenärer,
 • kunna transportera sjuka resenärer till en lämplig sjukvårdsinrättning,
 • genomföra hälsokontroll av både ankommande och avresande resenärer,
 • tillhandahålla avskilda lokaler för undersökning och om nödvändigt karantän av såväl människor som djur,
 • ha utbildad personal för inspektion av fartyget eller flygplanet,
 • ha en plan för att vidta åtgärder mot vektorer och reservoarer.

Smittskyddsläkaren i respektive region med karantänshamn eller karantänsflygplats ansvarar enbart för samordningen av smittskyddet vid dessa.

Karantänshamnar

 • Gävle
 • Göteborg
 • Helsingborg
 • Luleå
 • Malmö
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Umeå

Karantänsflygplatser

 • Göteborg – Landvetter
 • Jönköping
 • Malmö – Sturup
 • Stockholm – Arlanda
 • Umeå

Läs mer