Smittar rävens dvärgbandmask mellan människor?

Nej. Människor utsöndrar inte ägg i avföringen och kan därför inte infektera andra människor.

Hur vet jag att jag blivit smittad?

Det finns inga säkra test för att påvisa smitta innan man fått besvär. Det kan ta 5-15 år innan man får besvär. Infektionen kan då oftast påvisas genom förekomst av antikroppar mot masken i blodet och genom ultraljud och/eller röntgen av organ.

Vem vänder jag mig till om jag misstänker att jag blivit smittad?

Sjukvårdsinformationen eller primärvården.

Hur skyddar jag mig mot smitta från rävkroppar?

Smittan sker via munnen så grundprincipen är att inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först. Använd engångshandskar och minimera hanteringen av rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.

Kan man vaccinera sig?

Vaccin saknas i dagsläget.

Hur behandlar man sjukdomen hos människa?

Sjukdomen behandlas i första hand med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.

Hur vanlig är sjukdomen?

Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa smittas årligen ca 50-60 personer. I alperna, som är ett känt högriskområde, smittas en person på 400 000 invånare och år. Läs om sjukdomen via länk under "Relaterade sidor".

Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?

Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda cystliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då cystorna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om man upptäcker parasitcystorna på ett tidigt stadium, kan man i bästa fall operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks de flesta infektioner först senare, när symtomen börjar komma och cystorna har brett ut sig. Kirurgi kan då kombineras med långvarig behandling med maskdödande medicin, men i enstaka fall kan sjukdomen leda till döden.