Hur sprider räven smittan i naturen?

Rävens dvärgbandmask sprids i naturen genom att mikroskopiskt små ägg kommer ut med avföringen från smittade rävar. Mellanvärden, oftast en sork, får sedan i sig äggen genom munnen. Därefter utvecklas parasitcystor i inre organ. Om sorken äts upp av en räv, kan nya vuxna bandmaskar utvecklas i rävens tarm. En illustration av livscykeln för rävens dvärgbandmask finns på SVA:s webbplats.

Kan människor smittas från räv?

Ja. Bandmaskäggen kan också smitta människor som i enstaka fall kan bli allvarligt sjuka om parasitcystor bildas.

Hur smittas människor?

Människor kan infekteras om de får i sig ägg från parasiten. Möjliga smittvägar kan vara direktkontakt med smittade rävar eller deras avföring. Det kan också vara kontakt med förorenad jord, livsmedel eller vatten eller kontakt med infekterade hundar. Ingen person har hittills rapporterats smittad i Sverige. Rävens dvärgbandmask smittar inte mellan människor.

Smittar rävens dvärgbandmask mellan människor?

Nej. Människor utsöndrar inte ägg i avföringen och kan därför inte infektera andra människor.

Hur vet jag att jag blivit smittad?

Det finns inga säkra test för att påvisa smitta innan man fått besvär. Det kan ta 5-15 år innan man får besvär. Infektionen kan då oftast påvisas genom förekomst av antikroppar mot masken i blodet och genom ultraljud och/eller röntgen av organ.

Vem vänder jag mig till om jag misstänker att jag blivit smittad?

Sjukvårdsinformationen eller primärvården.

Hur kan man skydda sig mot att smittas?

Hittills finns inget som pekar på att risken för att bli sjuk ökar om du äter vilda bär eller annat plockat i naturen. Parasiten är därför i sig inget skäl till att bär, svamp och grönsaker som plockas i Sverige måste sköljas eller kokas innan de äts. Däremot kan det generellt vara lämpligt att skölja eller koka svamp och grönsaker innan man äter dem. Detta för att till exempel få bort jordrester och eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer. Kokning dödar parasiten, men den överlever djupfrysning.

Om du är orolig för att smittas av din hund kan du minska risken genom att avmaska den var 21-26 dag. Hundar kan bara bli smittade om de äter sorkar. Avmaskningsmedel för hund säljs receptfritt på apotek. Observera dock att inte alla preparat dödar parasiten – fråga efter ett preparat med prazikvantel eller epsiprantel. Att regelbundet avmaska hundar är också ett sätt att så långt möjligt förhindra att parasiten sprids till nya delar av landet och att fördröja parasitens utbredning i landet. Genom god handhygien kan man minska risken för att få i sig parasitägg i samband med vistelse i naturen.

Hur kan jägare skydda sig mot smitta från rävkroppar?

Smittan sker via munnen så grundprincipen är att inte stoppa något i munnen utan att tvätta händerna först. Använd engångshandskar och minimera hanteringen av rävkropparna. Använd gärna en stor plastsopsäck och lägg i räven genom att kränga säcken över kroppen på samma sätt som man gör med hundlortar, så slipper du komma i direktkontakt med rävkroppen.

Kan man vaccinera sig?

Vaccin saknas i dagsläget.

Hur behandlar man sjukdomen hos människa?

Sjukdomen behandlas i första hand med maskmedel. I vissa fall kan blåsformationerna opereras bort.

Hur vanlig är sjukdomen?

Det är en mycket ovanlig sjukdom. I Europa smittas årligen ca 50-60 personer. I alperna, som är ett känt högriskområde, smittas en person på 400 000 invånare och år. Läs om sjukdomen via länk under "Relaterade sidor".

Hur orsakar rävens dvärgbandmask sjukdom hos människa och hur farlig är den?

Sjukdomen heter alveolär echinokockos. Masken bildar vätskefyllda cystliknande formationer som växer tumörartat i olika organ, oftast lever och lungor. Då cystorna växer långsamt tar det som regel flera år innan man får besvär. Besvären kommer från trycksymptom i vävnaderna. Om sjukdomen lämnas obehandlad kan det leda till att det drabbade organet slutar fungera och man får till exempel leversvikt eller besvär med andningen. Om man upptäcker parasitcystorna på ett tidigt stadium, kan man i bästa fall operera bort dem och bota patienten. Tyvärr upptäcks de flesta infektioner först senare, när symtomen börjar komma och cystorna har brett ut sig. Kirurgi kan då kombineras med långvarig behandling med maskdödande medicin, men i enstaka fall kan sjukdomen leda till döden.