• Hur kan människor smittas?

    Människor kan smittas genom att få i sig dvärgbandmaskens ägg som sprids via rävspillning. Det är ofta väldigt svårt att veta hur detta har gått till i det enskilda fallet eftersom det går många år från att man infekterats tills dess att symtom uppkommer. För att få i sig ägg måste man antingen ha varit i nära kontakt med rävspillning eller något som varit i kontakt med spillningen. Människor utsöndrar inte ägg i avföringen och kan därför inte infektera andra människor.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00