Några av de viktigaste är listade nedan:

Borreliainfektion

TBE

Ehrlichios

Harpest

Babesios