Smittspridning

Lyssna

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand vid nära kontakt mellan människor genom små och stora droppar från luftvägarna.

Så smittar covid-19

Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Dessa droppar kan variera i storlek, där vissa snabbt faller ned på marken medan mindre droppar rör sig längre i luften. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

I vissa situationer finnas risk för smittspridning trots att man håller avstånd. En sådan situation kan vara vistelse med andra personer i trånga utrymmen med bristande ventilation.

Även om covid-19 inte räknas till de så kallade luftburna smittorna, där partiklar hänger kvar i luften under lång tid och där smittan kan färdas långa sträckor, kan det i vissa situationer finnas risk för smittspridning trots att man håller avstånd. En sådan situation kan vara vistelse med andra personer i trånga utrymmen med bristande ventilation.

Det finns samtidigt en risk att smitta sprids genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har annat än en liten roll.

Smitta från asymtomatiska personer med covid-19

Smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittsamheten är som högst under den tidiga symtomatiska perioden då man utöver höga virusnivåer också har symtom så som hosta och snuva som ökar risken med att sprida droppar till omgivningen.

Läs mer om smittspridning

  • Användning av munskydd

    Det finns situationer där munskydd kan bidra till att minska risken för spridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner.

  • Smitta från och till djur

    Det är troligt att några av de första personerna som fick sjukdomen covid-19, blev smittade vid ett besök på en marknad med levande djur i Kina. Det är i dagsläget oklart från vilket djur smittan spreds och hur smittspridningen gick till.