Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Antal vaccinationer totalt som visas i tabell 1 är summa av antalet vaccinerade personer med minst 1 dos och antalet vaccinerade personer med 2 doser som visas i tabell 2.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt
DatumAntal vaccinationer
 2021-02-26  720 631
 2021-02-25  690 271
 2021-02-24  663 040
 2021-02-23  645 261
 2021-02-19  585 843
 2021-02-18  553 243

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser
DatumAntal vaccinerade med minst 1 dos*Andel (%) vaccinerade med minst 1 dosAntal vaccinerade med 2 doserAndel (%) vaccinerade med 2 doser
2021-02-26 474 028 5,7 246 603 3,0
2021-02-25 454 996 5,5 235 275 2,9
2021-02-24 437 699 5,3 225 341 2,7
2021-02-23 427 783 5,2 217 478 2,7
2021-02-19 398 092 4,9 187 751 2,3
2021-02-18 384 401 4,7 168 842 2,1

* Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Särskilt boende och hemtjänst samt personal

Den som har störst behov av ett skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. I rekommendationerna ska äldre på särskilt boende och äldre med hemtjänst prioriteras först (fas 1). För att uppnå ett indirekt skydd rekommenderas också tidig vaccination av personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer i dessa riskgrupper. Av samma anledning inkluderas också personer som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp, att få vaccin i första fasen.

Vaccinationstäckning för personer i särskilt boende och med hemtjänst

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer

Vaccination mot covid-19

Statistik över fall av covid-19