Så sker rapportering till det nationella vaccinationsregistret

Lyssna

För att tillgodose olika vårdgivares behov och förutsättningar erbjuds följande alternativ för inrapportering.

Idag kan rapportering till det nationella vaccinationsregistret (NVR) göras på tre sätt:

Helautomatiserad överföring

Uppgifterna överförs direkt från journalsystemet till NVR, i XML-format i en strukturerad fil. Kommunikationen mellan systemen görs via SFTP-protokollet. Detaljer finns att läsa i länkar till höger.

Halvautomatiserad överföring

Överföringen görs genom att en journalsystemadministratör laddar upp en XML-fil till NVR. Filen innehåller uppgifter som har exporterats från journalsystemet. Överföringen sker manuellt via vår webbplats eller via en säker anslutning till vår server (SFTP-överföring). För covid-19-rapportering blir det även möjligt att ladda upp en CSV-fil. Detaljer finns att läsa i länkar till höger.

Manuell rapportering via Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinatören rapporterar de enskilda vaccinationerna manuellt via ett formulär på vår webbplats. Detta alternativ innebär dubbelarbete eftersom samma uppgifter behöver rapporteras både till ett journalsystem och NVR. Detaljer finns att läsa i länkar till höger. För att kunna skapa ett konto för manuell rapportering måste support kontaktas via ett kontaktformulär (se nedan). Länkarna stöds inte av Internet Explorer. Vi rekommenderar istället Chrome, Microsoft Edge eller Safari.

Kontakta vaccinationsregistret

Rapportering via webbformulär – logga in

För alla alternativ gäller att eventuell kontaktinformation som skickas in sparas, exempelvis e-postadress, namn och telefonnummer.

Kontakta oss om du har frågor

Har du frågor eller behöver hjälp med tekniken, t ex att skapa ett SFTP-konto, är du välkommen att kontakta oss via formuläret "Kontakta vaccinationsregistret". Vi bevakar denna brevlåda varje vardag.

Kontakta vaccinationsregistret (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)