Mässling just nu

I december och januari rapporterades flera fall av mässling i Västra Götaland. Mässling är en allvarlig sjukdom som smittar mycket lätt. Genomgången sjukdom eller två doser av mässlingsvaccinet ger ett effektivt skydd.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som ger hög feber, hosta och utslag. I ungefär 20 procent av fallen leder infektionen till en eller fler komplikationer. De vanligaste komplikationerna är öroninflammation och lunginflammation. I sällsynta fall kan mässling leda till hjärninflammation. Komplikationerna är vanligast hos barn yngre än 5 år samt vuxna över 20 år.

I Sverige ingår vaccination mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 1970-talet och sedan 1982 med två doser. Vaccinationstäckningen är mycket hög och ligger kring 97 procent. Enstaka mässlingsfall inträffar dock varje år genom att personer utan skydd smittas utomlands och kan sprida sjukdomen vidare inom Sverige.

Skyddad mot mässling?

De som är födda före 1960 har oftast haft mässling som barn och har därmed fått livslång immunitet. De som har blivit vaccinerade med två doser kan också räkna med gott skydd mot sjukdomen.

Här kan du se om du blivit erbjuden vaccination mot mässling och andra sjukdomar som barn.

Figurer om vaccinationstäckning för vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund bland födda 1970-2001.

Läs mer

Frågor och svar om mässling

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten på Facebook

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2016

Antalet rapporterade fall av mässling i Sverige 1960–2016

Samlat stöd för vaccination mot HPV

”Varje år dör 150 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer. HPV-vaccination minskar risken för att drabbas, säger enhetschef Ann Lindstrand”

Här hittar du det du behöver i samband med att vaccination erbjuds i skolan :

Informationsblad till vårdnadshavare: Vaccination mot HPV för flickor

Frågor och svar om HPV

Vaccin mot HPV

Bildspel om HPV-vaccination: en utbildning för hälsovårdspersonal (PowerPoint, 4,1 MB)

Text till bildspel om HPV-vaccination (PDF, 281 kB)

HPV-vaccinuppföljning

HPV-vaccin till pojkar - Folkhälsomyndighetens bedömning

Läkemedelsverket: Vaccinering mot HPV

SKL: Samtyckesblankett för HPV-vaccination

Effekten av vaccinationsprogram

Tack vare vaccinationer har sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn minskat kraftigt i Sverige. Bilder nedan illustrerar hur antalet rapporterade sjukdomsfall har ändrats efter införande av vaccinationer.

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antalet rapporterade fall av polio i Sverige 1930–1970

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2016

Antalet rapporterade fall av difteri i Sverige 1925–2016

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2016

Antalet rapporterade fall av kikhosta i Sverige 1940–2016

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av påssjuka i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av röda hund i Sverige 1970–2016

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn < 5 år i Sverige 1987–2016

Antalet rapporterade fall av invasiv Hib-infektion bland barn under 5 år i Sverige 1987–2016

WHO-certifiering

Sedan januari 2010 är Folkhälsomyndighetens hemsida certifierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Webbplatsen har granskats av WHO:s projekt Vaccine Safety Net och uppfyller de kvalitetskrav som WHO ställer på sidor med information om vaccinationer. Folkhälsomyndighetens hemsida utvärderades senast av WHO i mars 2016.

Hitta WHO, Vaccine Safety Net och certifierade webbsidor från andra länder