Omslag Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017Barnvaccinationsprogrammet

Alla barn i Sverige erbjuds att vaccinera sig mot tio sjukdomar, genom barnhälsovården och elevhälsan.

Läs Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2017

Läs mer om det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Som stöd för beslut och samtal om vaccination i barnhälsovård och elevhälsa finns informationsmaterial om vaccinationsprogrammet.

Läs Det svenska vaccinationsprogrammet för barn - information till föräldrar

Rekommendationer för vaccination

Riskgrupper rekommenderas att vaccinera sig mot en rad sjukdomar som riskerar att göra dem svårt sjuka om de smittas, som influensa och hepatit B.

Läs mer om rekommendationer för vaccination

Vaccin funkar

Sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har minskat kraftigt i Sverige. Filmen illustrerar hur antalet rapporterade fall i mässling har ändrats med tiden.

Läs mer om effekten av vaccinationsprogrammet