Externa länkar om vaccinationer på internationella webbplatser

Lyssna

Här samlas länkar till ett urval av webbplatser. När du klickar på länken lämnar du Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten tar inte ansvar för innehåll på externa webbplatser.

Australian Government Department of Health and Aged Care: Immunisation

Informationssida om vacciner riktad mot allmänheten med syfte att höja vaccinationstäckningen i Australien.

Immunisation (health.gov.au)

The Brighton Collaboration: Setting Standards in Vaccine Safety

The Brighton Collaboration är ett internationellt frivilligsamarbete mellan yrkesutövare och forskare från det medicinska fältet med mål att utveckla riktlinjer och information om vaccinationer. Riktar sig mot hälsovårdspersonal och forskare.

Brighton Collaboration (brightoncollaboration.org)

The College of Physicians of Philadelphia: The History of Vaccines

Bra informationsmaterial om vaccinologi och historiska perspektiv på vaccine från College of Physicians of Philadelphia

The College of Physicians of Philadelphia: The History of Vaccines (historyofvaccines.org)

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, är ett EU-organ som erbjuder EU och dess medlemsländer expertis och information om smittskyddsfrågor. Riktar sig främst till yrkespersoner som ägnar sig åt smittskydd.

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) (ecdc.europa.eu)

ECDC: National Vaccine Scheduler

ECDC:s interaktiva plattform med information om aktuella vaccinationsprogram i olika EU-länder.

Vaccine schedules in all countries in the EU/EEA (europa.eu)

Europeiska vaccininformationsportalen

Riktar sig till allmänheten med fakta om olika vacciner, deras fördelar och eventuella biverkningar, mekanismer för att övervaka vaccinsäkerheten samt nationella vaccinationsscheman. Portalen har tagits fram av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) i partnerskap med Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Europeiska vaccinationsportalen (vaccination-info.eu)

Folkehelseinstituttet (Norge): Vaksiner og vaksinasjon

Det norska folkhälsoinstitutets informationssida om vacciner.

Folkehelseinstituttet (Norge): Vaksiner og vaksinasjon (fhi.no)

GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization)

Hemsida för GAVI, ett globalt samarbete som arbetar för att öka tillgängligheten till vacciner i fattiga länder och därmed minska barnadödligheten.

GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization) (gavi.org)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) (Finland)

THL är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. På hemsidan finns information på finska, svenska och engelska.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) (Finland) (thl.fi)

IVI (International Vaccine Institute)

IVI är en internationell organisation upprättad på initiativ av FN som arbetar med forskning, utbildning och teknisk assistans när det gäller vaccinationer i tredje världen.

IVI (International Vaccine Institute) (ivi.int)

Statens Seruminstitut (SSI): Vaccination

SSI är den danska folkhälsomyndigheten.

Vaccination (ssi.dk)

Vaccine Safety Net

WHO-projekt om förbättrad information om vaccinsäkerhet på internet. Projektet har bland annat bedömt Folkhälsomyndighetens hemsida. På webbplatsen samlas länkar till webbplatser med information om vaccinationer som uppfyller projektets kriterier för trovärdighet, objektivitet, innehåll och kvalitet.

Vaccine Safety Net (who.int)

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)

Ett amerikanskt övervakningssystem som samlar in information om eventuella biverkningar till följd av vaccinationer.

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) (vaers.hhs.gov)

WHO: The Global Health Observatory

Samlingssida med global statistik om sjukdomsförekomst och vaccinationstäckning.

The Global Health Observatory (who.int)

WHO: Immunization dashboard

Statistiksida över sjukdomsförekomst och vaccinationstäckning: globalt, regionalt och per land.

Immunization dashboard (who.int)

WHO: Immunization data - Vaccine schedule

Databas över vaccinationsscheman i olika regioner och länder.

Immunization data – Vaccine schedule (who.int)