Allied Vaccine Group
En samlingspunkt för webbsidor som ägnar sig åt vetenskapligt underbyggd information om vacciner. Riktar sig till både allmänhet, hälso- och vårdpersonal.

Department of Health (Australien): Immunisation
Informationssida om vacciner riktad mot allmänheten med syfte att höja vaccinationstäckningen i Australien.

The Brighton Collaboration: Setting Standards in Vaccine Safety
The Brighton Collaboration är ett internationellt frivilligsamarbete mellan yrkesutövare och forskare från det medicinska fältet med mål att utveckla riktlinjer och information om vaccinationer. Riktar sig mot hälsovårdspersonal och forskare.

The College of Physicians of Philadelphia: The History of Vaccines
Bra informationsmaterial om vaccinologi och historiska perspektiv på vaccine från College of Physicians of Philadelphia

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, är ett EU-organ som erbjuder EU och dess medlemsländer expertis och information om smittskyddsfrågor. Riktar sig främst till yrkespersoner som ägnar sig åt smittskydd.

ECDC: National Vaccine Scheduler
ECDC:s interaktiva plattform med information om aktuella vaccinationsprogram i olika EU-länder.

Folkehelseinstituttet (Norge): Vaksiner og vaksinasjon
Det norska folkhälsoinstitutets informationssida om vacciner.

GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization)
Hemsida för GAVI, ett globalt samarbete som arbetar för att öka tillgängligheten till vacciner i fattiga länder och därmed minska barnadödligheten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) (Finland)
THL är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. På hemsidan finns information på finska, svenska och engelska.

IVI (International Vaccine Institute)
IVI är en internationell organisation upprättad på initiativ av FN som arbetar med forskning, utbildning och teknisk assistans när det gäller vaccinationer i tredje världen.

Statens Seruminstitut (SSI) (Danmark): Vaccination
SSI är den danska folkhälsomyndigheten.

Vaccine Safety Net
WHO-projekt om förbättrad information om vaccinsäkerhet på internet. Projektet har bland annat bedömt Folkhälsomyndighetens hemsida. På hemsidan samlas länkar till webbplatser med information om vaccinationer som uppfyller projektets kriterier för trovärdighet, objektivitet, innehåll och kvalitet.

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
Ett amerikanskt övervakningssystem som samlar in information om eventuella biverkningar till följd av vaccinationer.

WHO: Databas över vaccinationsprogram i världens länder
Databasen innehåller information om sjukdomsförekomst och vaccinationer i världens länder.

WHO: Global Vaccine Safety
WHO:s information om vaccinsäkerhet.