Externa länkar om vaccinationer på internationella webbplatser

Här samlas länkar till ett urval av webbplatser. När du klickar på länken lämnar du Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten tar inte ansvar för innehåll på externa webbplatser.

Allied Vaccine Group
En samlingspunkt för webbsidor som ägnar sig åt vetenskapligt underbyggd information om vacciner. Riktar sig till både allmänhet, hälso- och vårdpersonal.

Australian Government Department of Health: Immunisation
Informationssida om vacciner riktad mot allmänheten med syfte att höja vaccinationstäckningen i Australien.

The Brighton Collaboration: Setting Standards in Vaccine Safety
The Brighton Collaboration är ett internationellt frivilligsamarbete mellan yrkesutövare och forskare från det medicinska fältet med mål att utveckla riktlinjer och information om vaccinationer. Riktar sig mot hälsovårdspersonal och forskare.

The College of Physicians of Philadelphia
Bra informationsmaterial om vaccinologi och historiska perspektiv på vaccine från College of Physicians of Philadelphia

ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, ECDC, är ett EU-organ som erbjuder EU och dess medlemsländer expertis och information om smittskyddsfrågor. Riktar sig främst till yrkespersoner som ägnar sig åt smittskydd.

ECDC: National Vaccination Scheduler
ECDC:s interaktiva platform med information om vaccinationsprogram i Europa.

Folkehelseinstituttet Norge: Vaksiner og vaksinasjon
Det norska folkhälsoinstitutets informationssida om vacciner.

GAVI Alliance (Global Alliance for Vaccines and Immunization)
Hemsida för GAVI, ett globalt samarbete som arbetar för att öka tillgängligheten till vacciner i fattiga länder och därmed minska barnadödligheten.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) Finland
THL är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. På hemsidan finns information på finska, svenska och engelska.

IVI (International Vaccine Institute)
IVI är en internationell organisation upprättad på initiativ av FN som arbetar med forskning, utbildning och teknisk assistans när det gäller vaccinationer i tredje världen.

VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
Ett amerikanskt övervakningssystem som samlar in information om eventuella biverkningar till följd av vaccinationer.

The Vaccine Adverse Event Surveillance and Communication (VAESCO) project
Ett europeiskt projekt med syfte att förbättra övervakning av och information om vaccinationssäkerhet.

WHO: WHO-vaccinationsprogram i världens länder
Tjänst för att ta fram region eller landspecifik information om vaccinerbara sjukdomar och vaccinationer.

WHO: Immunization safety
WHO:s information om vaccinsäkerhet.

Gå till toppen av sidan