Externa länkar om vaccinationer på svenska webbplatser

Här samlas länkar till ett urval av webbplatser. När du klickar på länken lämnar du Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten tar inte ansvar för innehåll på externa webbplatser.

1177 Vårdguiden
Webbplats med fakta och råd om hälsa och sjukdomar, regler och rättigheter, samt hur du hittar rätt vård som drivs av alla landsting och regioner i samverkan.

1177 Vårdguidens information om reseråd och vaccinationer
På hemsidan finns en särskild temasida om reseråd och vaccinationer.

FASS
Läkemedelsindustrins sammanställning av läkemedelsfakta riktad till allmänhet och förskrivare.

INFPREG
Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Information, frågor och svar av olika specialister.

Janusinfo: Stockholms läns landsting
Information till allmänheten om vaccinationer av expertgruppen för vaccinationer på Läkemedelscentrum.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccinationer
Information från Läkemedelsverket bland annat om hur vacciner fungerar, utvecklas och testas.

Läkemedelsverkets biverkningsrapportering för patienter via webben
Du har möjlighet att rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel direkt till Läkemedelsverket.

Rikshandboken i barnhälsovård
Barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Här finns bland mycket annat information om vaccinationer.

Smittskyddsläkarföreningen
Information från smittskyddsläkarna till både allmänhet och vårdpersonal.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): Vacciner till barn – skyddseffekt och biverkningar (riktar sig till hälso- och sjukvården)
SBU:s utvärdering av vaccination av barn publicerad 2009.

UMO Ungdomsmottagningen på nätet
Nationell ungdomsmottagning på nätet för ungdomar mellan 13 och 25 år som drivs av Sjukvårdsrådgivningen AB.

Gå till toppen av sidan