Externa länkar om vaccinationer på svenska webbplatser

Lyssna

Här samlas länkar till ett urval av webbplatser. När du klickar på länken lämnar du Folkhälsomyndighetens webbplats. Folkhälsomyndigheten tar inte ansvar för innehåll på externa webbplatser.

1177 Vårdguiden
Webbplats med fakta och råd om hälsa och sjukdomar, regler och rättigheter, samt hur du hittar rätt vård. Webbplatsen drivs av alla regioner i samverkan.

1177 Vårdguidens information om vaccinationer
På webbplatsen finns särskild information om olika vaccinationer.

FASS
Läkemedelsindustrins sammanställning av läkemedelsfakta riktad till allmänhet och förskrivare.

INFPREG
Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Information, frågor och svar av olika specialister.

Janusinfo: Region Stockholm
Information om läkemedel riktad till läkare och sjukvårdspersonal, framtagen av Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket ansvarar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Läkemedelsverkets information om vacciner och vaccinationer
Information från Läkemedelsverket bland annat om hur vacciner fungerar, utvecklas och testas.

Läkemedelsverkets information om biverkningsrapportering för hälso- och sjukvårdspersonal
Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Även misstänkta biverkningar som har samband med exponering i arbetet ska rapporteras.

Läkemedelsverkets information om biverkningsrapportering för allmänhet
Patienter har också möjlighet att rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel direkt till Läkemedelsverket.

Rikshandboken i barnhälsovård
Barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Här finns bland mycket annat information om vaccinationer.

Smittskyddsläkarföreningen
Information från smittskyddsläkarna till både allmänhet och vårdpersonal.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): Vacciner till barn – skyddseffekt och biverkningar
SBU:s utvärdering av vaccination av barn publicerad 2009. Denna rapport riktar sig till hälso- och sjukvården.

UMO, Ungdomsmottagningen på nätet
Nationell ungdomsmottagning på nätet för ungdomar mellan 13 och 25 år som drivs av Inera AB på uppdrag av alla Sveriges regioner.