Substanser ej föremål för vidare utredning

Lyssna

Enligt lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen), § 13, ska Folkhälsomyndigheten, efter begäran av åklagare, yttra sig om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att en beslagtagen substans ska förklaras som narkotika eller hälsofarlig vara. Följande substanser är ej föremål för vidare utredning hos Folkhälsomyndigheten.

Tabell: Substanser ej föremål för vidare utredning.
Trivialnamn Kemiskt namn Aktuellt yttrande Anmärkning Grupp
1,2-difenyletylamin 1,2-difenyletylamin TILLS 2013/567 (PDF, 55 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
1,4-DMAA 5-metylhexan-2-amin (1,4-dimetylamylamin) 00737-2018 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
2-metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2(morfolin-4-yl)propan-1-on 2-metyl-1-[4-(metyltio)fenyl]-2(morfolin-4-yl)propan-1-on 00870-2016 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
2,4-DNP 2,4-dinitrofenol 3034/2014 (PDF, 109 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
4´-klorodiazepam 7-kloro-5-(4-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-benso(1,4)diazepin-2-on 01911-2016 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Bensodiazepiner
7-hydroxi-6-(5-kloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-on 7-hydroxi-6-(5-kloropyridin-2-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-on 02388-2017 (PDF, 116 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
DMHA 6-metylheptan-2-amin 01407-2017 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Fladrafinil 2-([bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl)-N-hydroxiacetamid 01043-2018 (PDF, 115 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Kavain [R-(E)]-5,6-Dihydro-4-metoxi-6-(2-fenyletenyl)-2H-pyran-2-on TILLS 2013/471 (PDF, 132 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
Lysergsyrametylester Metyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxylat 02403-2018 (PDF, 21 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
N-metyl-cyklazodon 2-[cyklopropyl(metyl)amino]-5-fenyl-4(5H)-oxazolon 02384-2018 (PDF, 26 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga
U-50488 3,4-dikloro-N-metyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)cyklohexyl]bensenacetamid 00972-2018 (PDF, 117 kB) Ej föremål för vidare utredning Opioider
1-fenylpiperazin
(N-fenylpiperazin)
1-fenylpiperazin 03177-2021 (PDF, 333 kB) Ej föremål för vidare utredning Piperaziner
tert-butyl-4-[(4-fluorofenyl)amino]piperidin-1-karboxylat tert-butyl-4-[(4-fluorofenyl)amino]piperidin-1-karboxylat 02360-2022 (PDF, 337 kB) Ej föremål för vidare utredning Övriga