Intresseanmälan att ansluta till Varningssystem Narkotika (VSN)

Lyssna

Som en del i arbetet med att implementera ett nationellt varningssystem arbetar vi för att informationsutbytet genom VSN ska öka och spridas mellan fler aktörer. Genom att fler ansluter sig till VSN växer nätverket och systemets användarbarhet ökar.

Innehåll

Varningssystem Narkotika (VSN) är ett nätverk med en tillhörande webbportal som ska underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom att i webbportalen dela information om farliga substanser eller förändrat droganvändningsmönster ökar förutsättningarna att i ett tidigt skede upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika.

Målgrupp

För att kunna ansluta till nätverket i VSN ska du vara verksam inom myndighet, region eller kommun och:

  • i din yrkesroll möta personer som använder narkotika eller
  • ha en strategisk/analytisk/utredande roll inom narkotikaområdet och
  • ha tillgång till eller behov av information som kan vara relevant i arbetet med att förebygga och motverka skador och dödsfall orsakade av narkotika

Övrig information

När du är ansluten till VSN kommer dina personuppgifter, namn och e-postadress (inga privata e-postadresser godtas i systemet), vara synliga i webbportalen för övriga medlemmar. Syftet med en sådan behandling är att möjliggöra samt underlätta information och kontakter mellan anslutna medlemmar och mellan Folkhälsomyndigheten och anslutna medlemmar.

Anmälan

Anmäl ditt intresse att ansluta till Varningssystem Narkotika genom att fylla i dina uppgifter i formuläret på sidan.

Folkhälsomyndigheten kommer därefter göra en bedömning om kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Intresseanmälan att ansluta till VSN

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.