Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Myndighetens funktioner för it och juridik är placerade i denna avdelning.

Avdelningen består av sju enheter

  • Enheten för analys
  • Enheten för data och register
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning
  • Enheten för folkhälsorapportering
  • Enheten för IT
  • Enheten för juridik
  • Enheten för produktkontroll.