Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen, samt samordnar, följer upp och föreslår förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Myndighetens funktioner för samordning av vaccination mot covid-19 och juridik är placerade vid denna avdelning.

Avdelningen består av åtta enheter

  • Enheten för analys, enhetschef Lisa Brouwers
  • Enheten för data och register, enhetschef Nasser Nuru Mahmud
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning, enhetschef Maria Axelsson
  • Enheten för folkhälsorapportering, enhetschef Nina Lindqvist
  • Enheten för juridik, enhetschef Bitte Bråstad
  • Enheten för produktkontroll, enhetschef Ellen Jones
  • Enheten för samordning av vaccination covid-19, enhetschef Louise Mannheimer
  • Enheten för vaccinationsprogram, enhetschef Sören Andersson