Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Myndighetens funktioner för it och juridik är placerade i denna avdelning.

Avdelningen består av sju enheter

  • Enheten för analys, enhetschef Lisa Brouwers
  • Enheten för data och register, enhetschef Nasser Nuru Mahmud
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning, t.f. enhetschef Maria Axelsson
  • Enheten för folkhälsorapportering, enhetschef Nina Lindqvist
  • Enheten för IT, enhetschef Mats Eklund
  • Enheten för juridik, enhetschef Bitte Bråstad
  • Enheten för produktkontroll, enhetschef Ellen Jones.