Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån Agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen, samt samordnar, följer upp och föreslår förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Myndighetens funktion för juridik är placerad vid denna avdelning.

Avdelningen består av åtta enheter

  • Enheten för analys, t.f. enhetschef Ellen Wolff
  • Enheten för data och register, enhetschef Nasser Nuru Mahmud
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning, enhetschef Maria Axelsson
  • Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering, enhetschef Louise Nilunger
  • Enheten för juridik, enhetschef Bitte Bråstad
  • Enheten för produktkontroll, enhetschef Ellen Jones
  • Enheten för samordnat folkhälsoarbete, enhetschef Nina Lindqvist
  • Enheten för vaccinationsprogram, enhetschef Sören Andersson