Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Lyssna

Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling samlar in och analyserar data samt presenterar kunskap om folkhälsan i Sverige. Vi samordnar, stödjer och följer upp det nationella folkhälsoarbetet och tar fram rekommendationer för vaccinationer.

Vårt uppdrag innebär att vi:

 • följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån folkhälsopolitikens övergripande mål och målområden,
 • utvecklar och förvaltar system för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen,
 • gör fördjupade analyser av smittsamma samt icke smittsamma sjukdomar,
 • gör hälsoekonomiska analyser och utvecklar hälsoekonomisk metodik inom folkhälsoområdet,
 • ansvarar för myndighetens datahantering och tar fram officiell statistik inom områdena Folkhälsans utveckling respektive Smittskydd,
 • rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer,
 • samordnar, följer upp och föreslår förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen samt tar fram vaccinrekommendationer,
 • samordnar folkhälsoarbetet på nationell nivå och stödjer berörda aktörer i såväl genomförande som uppföljning av detta arbete på regional och lokal nivå,
 • medverkar i internationellt folkhälsoarbete.

Avdelningen består av sex enheter

 • Enheten för analys, enhetschef Lisa Brouwers
 • Enheten för data och register, enhetschef Nasser Nuru Mahmud
 • Enheten för epidemiologisk uppföljning, enhetschef Maria Axelsson
 • Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering, enhetschef Louise Nilunger
 • Enheten för samordnat folkhälsoarbete, enhetschef Nina Lindqvist
 • Enheten för vaccinationsprogram, enhetschef Sören Andersson