Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling (FD)

Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete med uppföljning, analys och prognoser av folkhälsan som ett stöd för den strategiska utvecklingen och att effektivisera folkhälsoarbetet. I fokus är uppföljning av jämlik hälsa och arbetet med Agenda 2030.

Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Myndighetens funktioner för it och juridik är placerade i denna avdelning.

Avdelningen består av sju enheter

  • Enheten för analys
  • Enheten för data och register
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning
  • Enheten för folkhälsorapportering
  • Enheten för IT
  • Enheten för juridik
  • Enheten för produktkontroll.
Anders Tegnell

Anders Tegnell

Avdelningschef