Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Lyssna

Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete med uppföljning, analys och prognoser av folkhälsan som ett stöd för den strategiska utvecklingen och att effektivisera folkhälsoarbetet. I fokus är uppföljning av jämlik hälsa och arbetet med Agenda 2030.

Avdelningen rapporterar om folkhälsa till nationella och internationella aktörer samt stödjer uppföljning och planering av lokalt, regionalt, nationellt och internationellt folkhälsoarbete. Vi följer utvecklingen av jämlikhet i hälsa och hur hälsan utvecklas utifrån Agenda 2030. Vi utvecklar och driver övervakningssystem för att följa folkhälsan och övervaka sjukdomsläget i befolkningen, samt samordnar, följer upp och föreslår förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Avdelningen ansvarar även för reglering, kontroll och tillsyn av produkter som omfattas av lagstiftningen för tobak och e-cigaretter.

Avdelningen består av sex enheter

  • Enheten för analys, enhetschef Lisa Brouwers
  • Enheten för data och register, enhetschef Nasser Nuru Mahmud
  • Enheten för epidemiologisk uppföljning, enhetschef Maria Axelsson
  • Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering, enhetschef Louise Nilunger
  • Enheten för samordnat folkhälsoarbete, enhetschef Nina Lindqvist
  • Enheten för vaccinationsprogram, enhetschef Sören Andersson